Storköksventilation

Vi hjälper till med dimensionering, men normalt sett räknar vi med att kåpan breder ut sig minst 400mm längre än köksapparaterna åt alla håll.

Vi utgår från respektive köksapparats anslutningseffekt och även vilken typ av användning det är i köket. På vår hemsida hittar ni ett dimensioneringsprogram för luftflöde.

Kåporna levereras i moduler med max-mått 3000 x 1800mm. Om kåpan är större än så, levereras den i flera moduler, som monteras ihop på plats.

Vi har 2 st standardhöjder på kåpor varav den högsta ger bäst volym i kåpan och därmed bäst funktion. Kåpan kompletteras ofta med en täckmantel i rostfri plåt ovanför kåpan. Kåpans underkant ska normalt sett placeras 2100 mm över färdigt golv. Om lokalen har ett undertak så är det vanligaste att täckmanteln går förbi lokalens undertak med ca 50 mm.

Vi hänvisar till branschrekommendationen Imkanal 2022 för att välja rätt klass. På imkanal.se kan du hitta mer information.