Vilket typ av filter ska jag ha?

Komfortfilter (Tidigare F7-filter)

Vid leverans av nya Easy-Vent är luftdonet alltid utrustat med Komfortfilter. Det är vårt standardfilter då det fungerar bra också för bostäder i hårt trafikerade miljöer. Komfortfilter är ett s.k finfilter med mycket hög avskiljningsgrad av partiklar som pollen, sporer och andra föroreningar.

Grundfilter (Tidigare G2-filter)

I vissa fall kan Easy-Vent vara utrustat med Grundfilter, ett filter med något lägre avskiljningsgrad, men ett fullt tillräckligt alternativ när fastigheten är belägen i områden med liten miljöbelastning. En fördel är att tryckfallet över filtret är lägre än för Komfortfilter. Det innebär att luftgenomströmningen blir lite större, vilket är något man eftersträvar ibland.