Matkvarnssystem

Vi som leverantör av Acticon KWS (Kitchen Waste system) eller Matkvarnssystem har olika lösningar för både den mindre och större verksamheter. Det spelar heller ingen roll om det handlar om ett befintligt kök eller ett nytt. Med våra automatiserade matkvarnsystem minskar den manuella hanteringen av matavfallet. Matavfall eller det omfattade begreppet, bioavfall, transporteras i slutna system till tank och kan sedan tas tillvara som en viktig resurs för framställning av biogas och biogödsel.

Optimera ditt kök med ett effektivt matkvarnssystem

Att investera i ett pålitligt system är nyckeln till att göra avfallshanteringen både mer effektiv och miljövänlig. Ett av våra högpresterande system är en tillgång i köket för både hobbykockar och proffs.

Det finns flera fördelar med ett slutet matkvarnssystem från Acticon

  • Producerar ett rent och kvarnat matavfall utan kemikalier
  • Reducerar volymen av matavfallet upp till 75%
  • Matavfallet kan transporteras upp till 80 meter ifrån inkastbänken till lagringstanken
  • Minskade transporter
  • Förbättrad hygien med ett slutet system som minskar risken för lukt och skadedjur
  • Låg vattenförbrukning

Effektiv avfallshantering för en hållbar miljö

Avfallshantering är avgörande för att minska miljöpåverkan och främja en hållbar framtid. Genom att implementera strategier så som matkvarnssystem för att minska, återanvända och återvinna matavfall kan vi inte bara minska belastningen på miljön utan även skapa värdefulla resurser så som biogas och biogödsel.

Betydelsen av matavfallshantering

Matavfall utgör en betydande del av det totala avfallet som genereras och har en stor miljöpåverkan när det hamnar på deponier. Genom att effektivt hantera matavfall kan vi minska metanutsläpp från dekomposition och samtidigt producera resurser som kan användas för energiproduktion och jordförbättring.

Acticon erbjuder

Vi på Acticon erbjuder olika sorters varianter. Nanovac, MicWaste 15 & 30 samt MicroVac.

Nanovac är ett slutet system för avfallshantering av matavfall med integrerad kvarn och lagringstank. Den är fristående och placeras i separat miljö-/avfallsrum. Ett bra alternativt för ett befintligt kök.

MicWaste 15 & 30 är ett slutet pumpsystem för avfallshantering. Systemet består av inkastbänk, integrerad kvarn, transportpump och separat placerad lagringstank.

MicroVac är ett slutet vakuumsystem för avfallshantering. Den består av inkastbänk, integrerad kvarn separat vakuumenhet och lagringstank.

Vill du veta mer om våra system eller avfallshantering? Kontakta John Lindor på 036-37 39 98 eller maila john.lindor@acticon.se