MicroVac

MicroVac är ett slutet vakuumsystem för hantering av matavfall.

Systemet består av inkastbänk med integrerad kvarn och separat vakuumenhet och lagringstank. Systemet kan vara försett med en eller flera inkastbänkar som placeras i kök eller diskrum.

Fördelar med MicroVac matkvarnsystem

 • Underlättar framställningen av Biogas och Biogödsel.
 • Producerar ett rent och kvarnat matavfall utan kemikalier.
 • Reducerar volymen av matavfallet med upp till 75%.
 • Matavfallet kan transporteras upp till 80 meter ifrån inkastbänken till lagringstanken.
 • Minskade transporter, lagringstanken behöver inte tömmas lika ofta som kärl vilket är bra för miljön.
 • Förbättrad hygien med ett slutet system som minskar risken för lukter och skadedjur.
 • Minimalt med vatten tillsätts.

Vill du veta mer om produkten?

Funktion

Med matkvarnsystem MicroVac kvarnas matavfallet och transporteras sedan med hjälp av ett separat vakuumsystemet via ett rörsystem till lagringstanken. Med hjälp av vakuumsystemet kan man transportera matavfallet upp till 80 meter ifrån kvarnen. Rörsystemet görs av certifierad rörfirma enligt Acticons manualer. Hämtning av det kvarnade matavfallet sker med slamsugsbil som tömmer lagringstanken och transporterar sedan matavfallet till rötanläggning för framställning av exempelvis biogas och biogödsel. MicroVac minskar volymen av matavfallet upp till 75% vilket bidrar till att minska antalet tömningar och därmed även transporterna vilket är bra för miljön. MicroVac är ett slutet system som gör att man slipper besvärande lukter vilket i sin tur bidrar till minskad risk för skadedjur. En stor fördel med systemet är att man tillsätter minimalt med vatten vid malningsprocessen.

Utförande

Inkastbänk MicroVac består av:

 • Inkastbänk i rostfritt stål med höger- alternativt vänsterställt inkast.
 • Integrerad kvarn och el-/styrskåp med manöverpanel med startknapp, indikeringslampor och nödstopp.
 • Magnetlås på lucka för ökad säkerhet vid kvarning och pumpcykel.
 • Besticksfälla med magnet. (förutsätter bestick som svarar på magnet.)
 • Spoldysor monterade i inmatningskonan.

Vakuumenhet

Vakuumenheten består av kontrollenhet, vakuumpump och PLC-styrning. Enheten placeras i avfalls-/miljörum i närheten av lagringstanken.

Lagringstank

Lagringstanken tillverkas i armerad glasfiber och kan fås med valfri diameter och volym för att passa aktuellt projekt. Tankarna levereras med avskiljarcyklon, nivåvakt och dräneringspump för vätskereducering i tank som standard. Avskiljarcyklonen har en anslutningsstos för sugledning till vakuumenhet ø50 mm (ø75 mm om avståndet mellan vakuumenhet och lagringstank överstiger 15 m.) och en anslutningsstos för sugledning till inkastbänk ø50 mm. Lagringstanken är också förberedd med anslutningsstosar för påkoppling av ventilationsledning (ø110 mm), vätskedräneringsledning (ø25 mm) och tömningsledning (ø110 mm).

Specifikation

MicroVac-3,5m³-V

Volym på lagringtank i m³
H = Högerställt inkast
V = Vänsterställt inkast

Förslag till beskrivningstext

MicroVac med 1 st inkastbänk i rostfritt stål med vänsterställt inkast och integrerad kvarn. Integrerat el- och styrskåp med manöverpanel med startknapp, indikeringslampor och nödstopp. Magnetlås på lucka för ökad säkerhet vid kvarning. Besticksfälla med magnet. (förutsätter bestick som svarar på magnet.) Spoldysor monterade i inmatningskonan. 1 st vakuumenhet med integrerad kontrollenhet, vakuumpump och PLC-styrning. Lagringstank i armerad glasfiber med en volym på 3,5m³.

Inkastbänk

Inkastbänk

Inkastbänk

Suglängd 80 m
Inkastöppning cylindrisk Ø170 mm
Inkastvolym 11 Liter
Kapacitet per timma 180 Liter
Vikt 140 kg
El-anslutning 400V 3-fas 2,2 kW (16A)
Anslutning vatten in 15 mm
Anslutning ventilation Ø50 mm
Anslutning sugledning Ø50 mm
Buller <70 dB
IP klass IP54
Vakuumenhet

Vakuumenhet

Vakuumenhet

Bredd 1400 mm
Djup 600 mm
Höjd 1370 mm
Max vakuum 70 kPa
El-anslutning 400V 7,5 kW 32A
Anslutning ventilation Ø75 mm (ø110 mm)
Anslutning sugledning Ø50 mm (ø75 mm)
Buller <70 dB
Lagringstank

Lagringstank

Lagringstank

El-anslutning 230 V uttag på vägg för vätskereduceringspump
Anslutning vatten ut Ø25 mm
Anslutning ventilation Ø110 mm
Anslutning sugledning (Vakuumenhet) Ø50 mm (ø75 mm)
Anslutning tömningsledning Ø110 mm
Buller <70 dB

Produktblad MicroVac

Ladda ner

Kitchen Waste Systems

Ladda ner