Fettfiltret är en viktig del av köksutrustningen eftersom det inte bara hjälper till att hålla luften renare och fräschare, utan också minskar risken för ansamling av fett och smuts i kanalen. Det är viktigt att regelbundet rengöra eller byta ut fettfiltret för att säkerställa dess effektivitet och långvariga funktion.

Det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till innan man bestämmer vilket typ av fettfilter eller reningssystem man ska ha. Exempelvis vilka krav som finns på imkanalen, krav på luktreducering osv. Finns det plats för filterhus och i så fall hur mycket plats? Vilken utrustning ska finnas under kåpan? Det är bland annat den här typen av frågor vi ställer oss inför varje projekt för att ta fram rätt filterlösning till projektet.

På Acticon har vi flera alternativ för olika sorters lösningar vad gäller fettfilter för storkök. Med hjälp av våra olika fettfilter minimerar ni brandrisken samt underhåll av kanalsystemen. Vi har lösningar som klarar de allra tuffaste former av matlagning.

Cyklotec cyklonfilter

Cyklotec cyklonfilter är ett effektivt och mekaniskt fettfiler för storkök. Cyklotec består av ett filterhus med spjäll och mätuttag samt ett antal filterkassetter. Varje kassett består av tio fasta cykloner (spiralformade cylindrar). Cyklotec har en unikt hög fettavskiljning, också vid variabla luftflöden. Den effektiva filtreringen minimerar brandrisk och underhåll av kanalsystemen. Filtrets utformning förhindrar igensättning, vilket alltid garanterar rätt frånluftsflöde.


UV-rening

UV Safe är vårt mest kraftfulla system. Denna lösning används vid mycket höga krav på rening av storkökets frånluft. UV Safe filtrerar frånluften i tre steg för att släppa igenom så lite partiklar som möjligt till kanalen. Först avskiljs merparten av fettpartiklarna i cyklonfiltret Cyklotec. Därefter sker luftfördelning med trådnätsfilter för att få en så effektiv filtrering med UV-C-ljus som möjligt. Kvarvarande fett och luktämnen bearbetas med ozon i filterhusets reaktionskammare. Processen fortsätter även ut i frånluftskanalen.


Filterhus

Filterhus FHV och FHC kan användas i kökskåpor som levereras omonterade. De kan även beställas för montage i platsbyggda specialkåpor och finns för montage i både vägg och på tak. Filterhusen är tillverkade i mattborstad rostfri stålplåt och levereras med motfläns för enkel montering mot kanal. De är försedda med spjäll och mätuttag för injustering av luftflöden.


Filterram

Till sist erbjuder vi även Filterram RH och RV. Dessa fungerar som en enkel filterlösning vid låga bygghöjder och trånga utrymmen. De monteras under eller i sidan på imkanalen. Filterramen tillverkas i 1 mm mattborstad rostfri stålplåt. Fettfiltret består av en fästram, droppskål samt ett trådnätsfilter.