Cyklonfilter Cyklotec

Det effektiva fettfiltret för storkök.

  • Avskiljer samtliga partiklar större än 7 µm
  • Filtrerar effektivt också vid variabla flöden
  • Konstant tryckfall ger alltid rätt frånluftflöde
  • Inga rörliga delar eller elektriska motorer
  • Minskad brandrisk och förenklad rengöring av kanalsystemet

Vill du veta mer om produkten?

Beskrivning

Cyklonfilter Cyklotec består av ett filterhus med spjäll och mätuttag samt ett antal filterkassetter. Varje kassett består av tio cykloner (spiralformade cylindrar). Cyklotec har en unikt hög fettavskiljning, också vid variabla luftflöden. Den effektiva filtreringen minimerar brandrisk och underhåll av kanalsystemen. Filtrets utformning förhindrar igensättning, vilket alltid garanterar rätt frånluftsflöde. Eftersom varje filterkassett fungerar inom ett stort flödes-område, täcks i regel kökets filtreringsbehov med ett fåtal kassetter. Kassetterna demonteras enkelt och rengörs i diskmaskin.

Funktion

Frånluftens hastighet i cyklonen avgör hur effektiv avskiljningen av partiklar blir. Högre hastighet ger effektivare avskiljning men också ett större tryckfall. I området 20-90 Pa arbetar cyklonfiltret effektivt med låga ljudnivåer. Cyklotec avskiljer samtliga partiklar större än 7 µm vid rekommenderat flöde och 9 µm vid halverat flöde. Cyklotec kan därför, med bibehållen partikelavskiljning, användas i kök där fläkten nyttjas på både hel- och halvfart.

En filterkassett består av tio cykloner. Kassetten lyfts enkelt av för rengöring i diskmaskin.

  1. Fet luft strömmar in i cyklonen
  2. Då luften cirkulerar med stor hastighet i cyklonen slungas fett och partiklar mot cyklonens vägg med hjälp av centrifugalkraften
  3. Fett och smuts rinner ner längs väggen till filtrets uppsamlingskärl
  4. Den filtrerade luften strömmar ut ur cyklonfiltret och förs vidare i frånluftskanalen

Cyklotecs filtercylinder har en unik spiralform som skapar en accelererande lufthastighet. Den aerodynamiska utformningen ger mycket höga lufthastigheter också vid små luftflöden. Det är hemligheten bakom Cyklotecs överlägsna prestanda.

Konstruktion

Filterhus i borstad rostfri stålplåt. Anslutningsstos med spjäll. Mätuttag. Filterkassett i rostfri stålplåt. Filterkassetten kan ersättas med blindplåt.

ØDC = frånluftsanslutning
LC = filterhusets längd

Luftflöde - tryckfall - ljudnivå

Redovisade dB(A)-värden gäller vid 10 m2 Sabine, vilket motsvarar en rumsdämpning på 4 dB.

Avskiljningsgrad

Filtrets effektivitet har uppmätts på certifierat testinstitut enligt standard VDI 2052. Diagrammet visar filtrets partikelavskiljning vid rekommenderat (80 Pa) och halverat flöde (20 Pa). Observera att t o m vid halverat flöde avskiljs samtliga partiklar > 9 µm.

Frånluft

Antal filterkassetter i cyklonfilter Cyklotec bestäms av frånluftsflödet. För effektiv avskiljning rekommenderas ett tryckfall över Cyklotec på minst 20 Pa, vilket motsvarar det lägre frånluftsflödet i tabellen nedan. Vid det högre luftflödet är tryckfallet 80-90 Pa.

Frånluft l/s Antal filterkassetter ØDC mm LC mm
60 - 150 1 250 295
120 - 250 2 315 400
170 - 340 3 400 620
215 - 430 4 400 840
250 - 520 5 400 1060

Ljudeffektsnivå

Ljudeffektsnivå Lw (dB) uppdelad i oktavband erhålls genom att addera nedanstående korrektion Kw med aktuell ljudnivå.

Cyklonfilter Frekvens, Hz
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Cyklotec 7 6 5 4 -4 -9 -15 -29

Ljuddämpning

Redovisad ljuddämpning ΔL (dB) avser den totala ljudreduktionen mellan kanal och rum inkl. ändreflektion.

Antal filter-kassetter Frekvens, Hz
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
1 20 15 9 5 3 3 2 2
2 17 12 7 3 3 3 2 3
3 15 10 6 3 2 2 1 2
4 14 9 5 2 2 1 0 1
5 13 8 4 2 1 1 1 0

Specifikation

Cyklotec – 3 – 320 l/s.

Förslag till beskrivningstext

Cyklotec cyklonfilter med 100% avskiljning av partiklar;
7 µm vid rek. flöde och 9 µm vid halverat flöde.

Antal filterkassetter 3
Frånluft 320 l/s

Produktblad Cyklotec

Ladda ner

Cyklonfilter Cyklotec_MIS

Ladda ner