Beräkna ditt luftflöde

Med vårt verktyg är det lätt att beräkna nödvändigt luftflöde i olika typer av storkök, snabbt och enkelt direkt på webben.

Luftflöde storkök

Kökskåpor i MagiCad

För dig som använder MagiCAD tar vi fram 3D-ritningar på föreslagna kökskåpor med angivande av luftflöde, tryckfall och ljudnivåer. Dessa färdiga filer importerar du enkelt till din ritning med hjälp av Acticons plug-in program i MagiCAD. Kontakta oss för att få ett kundanpassat förslag till ditt storköksprojekt. Ladda ner Acticon plug-in för MagiCAD