Luftflöde storkök

Ett storköks behov av frånluft bestäms av vilka köksmaskiner som ingår, deras anslutningseffekt samt i hur stor utsträckning de används samtidigt.

Öppna Projekt
Projekt kod

Skapa projekt

Projektnamn
Typ av kök