Spiskåpor

Spiskåpa för både nyproduktion och ROT.

I vårt sortiment har vi valt att fokusera på volymkåpor som effektivt fångar upp matos vid låga luftflöden. Vi har produkter både för nya hus och för renovering.

Spiskåporna ansluts till centralventilationen i flerbostadshus.

Produkterna ingick tidigare i Casamjas produktsortiment.