Storköksventilation

Ventilation i storkök

Med ledande teknik och ett brett sortiment har vi lösningar för alla typer av storkök. I våra kåpor kombinerar man fritt de funktioner köket kräver: frånluft, tilluft, styrluft, filtrering, UV-ljus rening och brandskydd. Med vårt högeffektiva fettfilter Cyklotec minimeras brandrisk och underhåll. För värmeåtervinning och luktreduktion kompletteras Cyklotec med UV-ljus och ozon.

Här hittar du vårt breda sortiment av frånluftskåpor. Kåporna skräddarsys efter era behov och önskemål.

Frånluftskåpor

Ett komplett system för fett- och luktreducering som används vid mycket höga krav på rening av storkökets frånluft.

Fettfilter

Med vårt verktyg är det lätt att beräkna nödvändigt luftflöde i olika typer av storkök, snabbt och enkelt direkt på webben.

Luftflöde storkök