Modellöversikt spiskåpor

Alla modeller passar till ventilationssystem S-, F-, FX-, FT- och FTX, har LED-belysning och fettfilter

Eko Universal ROT
Typ av projekt Nyproduktion/ROT Nyproduktion/ROT ROT
Kök Nyproducerat Nyproducerat/Befintligt Nyproducerat/Befintligt
Konstantflöde (kontrollventil) Befintlig ventil på vägg används
Endast mekanisk ventil för grund- och forceringsflöde X X
Motor X X X
Timer X X X
Helintegrerad rörlig front (trälucka beställs hos köksleverantören) X X
Fast front X
Monteringssätt Mellan köksskåp Mellan köksskåp eller fristående Mellan köksskåp eller fristående
Kulör Vit (standard), övriga kulörer tillval Vit (standard), övriga kulörer tillval Vit (standard), övriga kulörer tillval
Kanalanslutning Ø125 mm standard, Ø100 mm tillval Ø125 mm standard, Ø100 mm tillval X
Bredd (mm) 600 500/600/700 500/600/700