Köpvillkor Filterbutik

Dessa villkor gäller huvudsakligen för köp som görs av privatpersoner via vår e-handel.
Då gäller reglerna i bl a Konsumentköplagen och Distans- och Hemförsäljningslagen. Dessa lagregler är inte helt tillämpliga för köp som görs av företagskunder.

Priser och betalning

Priserna som anges i Filterbutiken är varans kostnad inklusive moms (pris exklusive moms inom parentes). I varukorgen redovisas alltid beställningens totala pris inklusive moms och eventuella fraktavgifter.

Betalning sker via Swish eller mot faktura. Vid betalning mot faktura ska beloppet vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum. Inga extra fakturaavgifter tillkommer. Fakturan skickas via e-post eller post.

Om du har frågor kring din faktura, kontakta alltid Acticons kundservice via chatten, vårt formulär eller maila till info@acticon.se. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande referensränta plus 8 procentenheter. För påminnelse debiteras lagstadgad avgift på för närvarande 50 kr. Uteblir betalning lämnas ärendet till inkasso, varvid ytterligare lagstadgade inkassoavgifter tillkommer.

Avbeställning

Du kan avbeställa en vara fram tills att den har börjat behandlas. Kontakta i så fall snarast vår kundservice via chatten, våra formulär eller info@acticon.se för att avbeställa.

Ånger- och bytesrätt

För privatpersoners köp på distans gäller full ångerrätt under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan. När du utnyttjat din ångerrätt är du skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte heller använda den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten. När ångerrätten används betalar kunden kostnaden för returfrakt. Vid en eventuell felbeställning behöver du som kund inte betala returfrakten, om du beställer ny korrekt vara från oss.

Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Förutsättningen för återbetalning är att den returnerade varan är oanvänd och inte skadad. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Returer och reklamation

Om du vill returnera en vara måste alltid Acticon kundservice meddelas via chatten, våra formulär eller via mail info@acticon.se. Uppge ordernummer och vilka produkter du vill returnera. Skicka inget utan att först ha varit i kontakt med oss - du behöver returfraktsedel, vilket vi hjälper dig med. Returer sker på din egen bekostnad, förutom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Är vi ansvariga för felet står vi naturligtvis för kostnaderna och ser till att du får rätt varor.

Vid alla typer av reklamationer, t ex skadad vara eller saknad vara i leveransen, kontakta oss via formuläret så får du hjälp.

Ej uthämtade paket

Om ett paket inte hämtas ut, eller om en försändelse kommer i retur pga att vi fått felaktiga adressuppgifter, debiterar vi kunden 150 kr inkl moms avseende kostnader för returfrakt och hantering.

Personuppgifter

När du gör beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall.

 

Köpvillkor för företag

Observera att villkoren nedan endast gäller professionella köpare, alltså vid försäljning till andra företag.
För privatpersoners köp följer vi villkoren i Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Allmänna leveransbestämmelser

För leveranser inom Norden tillämpar vi Allmänna Leveransbestämmelser NL09, om inte annat särskilt avtalats. NL09 är Teknikföretagens standardavtal och motsvaras internationellt av Orgalime S2000. För ventilationsinstallatörer tillämpas NL09 med tillägg för VU03, som särskilt avser ventilationsutrustning.

NL 09>>

VU03>>

Transport och mottagande

Vår normala service är att vi sköter all speditionshantering för kunden såsom bokning av frakt, lastning av godset och utnyttjande av vårt transportavtal med Schenker. Vi debiterar kunden vår självkostnad för transporten.

Vi tillämpar fraktvillkoret CPT – angiven leveransplats (Incoterms 2020)

Det innebär att Acticon ansvarar för att godset lastas på lastbil vid vår fabrik för vidarebefordran till kundens destination. Om kund inte särskilt begär egen transportör eller ger särskilda instruktioner om frakten, sänds godset med vår speditör på kundens risk och bekostnad. Lossning av godset utförs av lastbilens bemanning (en man) och mottagaren måste vara beredd på att lämna erforderligt biträde och ha rätt utrustning för att kunna lossa godset (t.ex pallyftare eller truck vid större gods). Om mottagaren inte lämnar erforderligt biträde vid lossning, förbehåller vi oss rätten att debitera köparen eventuella uppkomna merkostnader.

Köparen ansvarar för mottagningskontroll. Synliga transportskador eller saknade kolli ska noteras direkt på transportörens fraktsedel vid mottagandet när godset ska kvitteras. Anmäl också direkt till Acticon. Dolda skador (ej synliga på emballaget) måste anmälas inom 7 arbetsdagar från godsets mottagande, kontakta oss via vår chatt, vårt formulär eller via mail info@acticon.se.

Returgodsbestämmelser

Före en eventuell retur av produkter måste alltid överenskommelse om detta ha träffats med ansvarig säljare på Acticon. Specialbeställda kundanpassade produkter kan vi av naturliga skäl inte ta i retur och kreditera. Det gäller t.ex kökskåpor, måttbeställda kanaler, lackerade fasadgaller och liknande. För standardprodukt som, efter överenskommelse, returneras till oss krävs att den är i prima originalskick, dvs. oanvänd, inte demolerad eller märkt för att kreditering av fakturabelopp ska ske, med ett returavdrag på 35 %. Det åligger köparen att emballera returprodukter så att de inte heller skadas under transport. Returfrakten sker på kundens bekostnad.

I de fall returen beror på fel som vi är ansvariga för krediterar vi kunden fakturerat belopp utan något avdrag.