Service/Support

Vi hjälper dig att ta hand om din kåpa

Varför är detta viktigt?

En storkökskåpa utsätts för en hel del påfrestningar under
lång tid. Att underhålla kåpan är viktigt för att:

 • Minska brandrisk
 • Bibehålla en god arbetsmiljö
 • Förlänga livslängden på kåpan och förebygga driftstopp
 • Underlätta det dagliga underhållet
 • Ge en ökad förståelse för systemets funktion och fördelar

Detta ingår i vår service

Vid ett servicebesök av Acticons auktoriserade tekniker
utförs följande:

 • Kontroll av luftflöde
 • Funktionskontroll filter
 • Kontroll av status på lysrör för UV-Safe
 • Kontroll av belysning
 • Översyn av styrenhet för UV-Safe
 • Tätningslister bytes
 • Smörjning av ramar för UV-Safe
 • Vid behov utbildning av personal gällande kåpan och dess funktioner drift- och skötsel

Vårt erbjudande

Vi kan offerera ett fast pris för vårt besök. Pris för service
baseras på storlek på anläggning och antal filterhus
anläggningen innehåller.

Pris för eventuella reservdelar tillkommer.
Vid tecknande av ett löpande serviceavtal erbjuder vi ett
förmånligare pris på reservdelar.

Varje servicebesök dokumenteras och protokoll upprättas.

 

Kontakta oss för konsultation kring service och/eller beställ serviceoffert via vårt formulär i chattrutan nere till höger på hemsidan.