NanoVac

NanoVac är ett slutet system för hantering av matavfall med integrerad kvarn och lagringstank.

Matkvarnen är fristående och placeras i separat miljö-/avfallsrum.

Fördelar med NanoVac matkvarnsystem

 • Underlättar framställningen av Biogas och Biogödsel.
 • Producerar ett rent och kvarnat matavfall utan kemikalier.
 • Reducerar volymen av matavfallet med upp till 75%.
 • Minskade transporter, lagringstanken behöver inte tömmas lika ofta som kärl vilket är bra för miljön.
 • Förbättrad hygien med ett slutet system som minskar risken för lukter och skadedjur.
 • Inget vatten tillsätts.

Vill du veta mer om produkten?

Funktion

Med matkvarnsystem NanoVac kvarnas matavfallet och förvaras slutet i den integrerade lagringstanken. Hämtning av det kvarnade matavfallet sker med slamsugsbil som tömmer lagringstanken och transporterar sedan matavfallet till rötanläggning för framställning av exempelvis biogas och biogödsel. NanoVac minskar volymen av matavfallet upp till 75% vilket bidrar till att minska antalet tömningar och därmed även transporterna vilket är bra för miljön. NanoVac är ett slutet system som gör att man slipper besvärande lukter vilket i sin tur bidrar till minskad risk för skadedjur. En stor fördel med NanoVac är att man inte tillsätter något vatten alls vid malningsprocessen.

Utförande

NanoVac består av:

 • Inkast med lock i rostfritt stål med monterad kvarn/motor samt kanalfläkt för vidare installation av ventilation.
 • Fast monterat eller löst levererat el/styrskåp. Vid val av löst levererat el/styrskåp placeras detta på vägg och manöverpanel med startknapp och nödstopp placeras vid inkast.
 • Lucka för sugning/tömning av färdigkvarnat matavfall.
 • Besticksfälla med magnet. (förutsätter bestick som svarar på magnet.)
 • Integrerad lagringstank i plast eller rostfri stålplåt.

Lagringstank

Lagringstanken kan fås i valfri storlek med en minsta volym på 670 liter. Vid val av 670 liters lagringstank tillverkas denna i plast medans de större volymerna tillverkas i rostfri stålplåt.

Specifikation

NanoVac-H-0,67m³-F

H = Högerställt inkast
V = Vänsterställt inkast
S = Sidomonterat inkast
Volym på lagringtank i m³
F = Fast monterat el/styrskåp
L = Löst levererat el/styrskåp
IP klass = IP54

Förslag till beskrivningstext

NanoVac matkvarn med lock i rostfritt stål med monterad kvarn/motor samt kanalfläkt för vidare installation av ventilation. Fast monterat eller löst levererat el/styrskåp. Lucka för sugning/tömning av färdigkvarnat matavfall. Besticksfälla med magnet. (förutsätter bestick som svarar på magnet.)

Lagringstank i plast eller rostfri stålplåt.

Ritning

Inkastvolym 10 Liter
Vikt överdel 80 kg
Totalvikt (670 liters tank) 120 kg
El-anslutning 400V 3-fas 2,5 kW
Anslutning ventilation 100 mm
Buller <70 dB

Produktblad NanoVac

Ladda ner

Kitchen Waste Systems

Ladda ner