Matkvarnar

Förutom att man underlättar framställningen av biogas och biogödsel vid kvarning av matavfallet vilket gynnar miljön på sikt så reducerar man också volymen på matavfallet med upp till 75%. Detta bidrar till färre transporter då lagringstankarna inte behöver tömmas lika ofta som kärl vilket är bra för miljön. En annan del som också förbättras när man använder ett matkvarnsystem är arbetsmiljön i köken. Med en enklare hantering av matavfallet blir det mindre tunga lyft för kökspersonalen och man minskar också risken för skadedjur då det blir en bättre hygien i köken och soprummen.

Vi erbjuder slutna matkvarnsystem som transporterar matavfallet till en lagringstank som sedan  töms av en slamsugbil.

Med vårt största system MicroVac kan vi transportera matavfallet upp till 80 meter ifrån inkasbänken till lagringstanken.