Tilluftskåpa Evac-T

Kökskåpa med tilluft, styrluft och frånluft.

  • Kökskåpa med tilluft, styrluft och frånluft
  • Levereras i delar för montage på arbetsplatsen
  • Elegant infällda tilluftsdon med reglerbar komfortdysa
  • Trådnätsfilter eller effektiva cyklonfiltret Cyklotec
  • LED-belysning i täthetsklass IP 65
  • Tillbehör: UV-ljusrening och brandsläcksystem

Vill du veta mer om produkten?

Funktion

Friskluften tillförs köket via kåpans tilluftsdon. Med den reglerbara komfortdysan i luftdonets front, kan kökspersonalen styra en mindre mängd luft i önskad riktning. Förorenad luft sugs upp i kåpans filter och förs bort i frånluftskanalen. Styrluften förstärker kåpans effekt och hindrar förorenad luft att läcka ut under kåpan.

Konstruktion

Kåpan tillverkas med sidor i mattborstad rostfri stålplåt eller skiktlimmat laminatglas (3+3 mm). Evac-T har som standard höjden 350 eller 550 mm, exklusive mantel. Övriga mått kan väljas fritt. Kåpsidorna levereras fullt färdiga i sektioner upp till 3 meters längd, vilket ytterligare förenklar installationen. I kåpan ingår ett tätt kassettak i eloxerad aluminium eller rostfri stålplåt. Evac levereras i måttanpassade delar för montage på arbetsplatsen.

Modeller

Kåpan kan beställas i valfritt antal sidor.

Bra val vid 1-sidig kåpa då längden på panelen kan finjusteras i ena änden med justerstolpe.

Belysning

Belysningsarmaturen är utanpåliggande och godkänd i täthetsklass IP 65, vilket innebär att den är dammtät och spolbar.

Armaturen är försedd med energisnål LED-belysning med DALI-styrning (14, 28 och 49 W). Lysrörens ljustemperatur är 3000 K, varmvit. Armaturens längd är ca 700 mm (14 W), 1300 mm (28 W) eller 1600 mm (49 W).
DALI står för Digital Addressable Lighting Interface och är ett mycket flexibelt digitalt adresserbart protokoll.

Mått

Kåpans höjd H = 550 eller 350 mm.
Längd, bredd och mantelns höjd M kan väljas fritt. Anslutningarna för tilluft har nippelstos med gummiringstätning.

Rekommenderade luftflöden

Frånluft: se filter under fliken Tillbehör
Tilluft: Tabellen visar hur mycket luft som kan tillföras per tilluftspridare. Vid leverans är varje luftdon, inom sitt flödesområde, injusterat för ett statiskt tryckfall på 20 Pa.

M = mantelns höjd
H = kåpans höjd
B = kåpans bredd
L = kåpans längd
hs = tilluftsspridarens höjd
ØDT = diameter tilluftsanslutning

Tilluft l/s Kåpans höjd Spridarens höjd hs Anslutning ØDT mm
50-110 350 260 200
50-110 550 260 200
90-195 550 460 250

Specifikation

Tilluftskåpa Evac-T
R-E-3-2100x1200x550-200-2x250+300 l/s-400 l/s

Förslag till beskrivningstext

Tilluftskåpa Evac-T av fabrikat Acticon med tre sidor i rostfri stålplåt. Tak i eloxerad aluminium. Kåpan förses med LED-belysning i täthetsklass IP 65 och integrerade tilluftsdon. Filterhus FHV med trådnätsfilter.

R = sidor i rostfri stålplåt G = sidor i laminatglas R
E = tak i eloxerad aluminium R = tak i rostfri stålplåt E
Antal sidor 3
Längd L i mm 2100
Bredd B i mm 1200
Kåpsidans höjd H i mm 550
Mantelns höjd M i mm 200
Tilluftsanslutning: antal x diameter 2x250
Tilluft i l/s 300 l/s
Frånluft i l/s 400 l/s

Produktblad Tilluftskåpa Evac-T (4 sid.)

Ladda ner

Montering och skötsel - Evac-T

Ladda ner

Miljövarudeklaration kökskåpor och fettfilter (2 sid.)

Ladda ner