Ansulex brandsläcksystem

Effektivt brandskydd för alla typer av storkök.

 • Världens mest använda släcksystem för restaurangkök
 • Både automatisk och manuell utlösning
 • Fungerar oberoende av vatten- och strömförsörjning
 • Enkel sanering efter brand

Vill du veta mer om produkten?

Effektivt skydd

Ansulex är ett fast släcksystem speciellt utvecklat för att klara bränder i kök, från minsta grillkiosk till största restaurangkök. Anläggningen har såväl automatisk som manuell utlösning och fungerar oberoende av vatten och strömförsörjning. Ansulex släckmedel kväver snabbt branden och bildar ett tätt skumlager som förhindrar återantändning. Släckvätskan är ofarlig för personal och enkel att tvätta bort efter brand.

 

Utförande

Ansulex-anläggningen består av fyra huvuddelar;

 • Centralenhet med släckmedelsbehållare och utlösningsmekanism inbyggd i ett rostfritt skåp
 • Rörsystem med spraymunstycken
 • Detekteringssystem med smältlänkar och vajer
 • Manuellt utlösningssystem med draghandtag

  Systemet är utformat för att passa i modern restaurangmiljö. Utrustningen tar liten plats och kan normalt placeras under eller t o m över innertak för att spara golv och bänkutrymme.

Godkännande

Ansulex-systemet utvecklades i början av 1980-talet och är idag världens mest använda släcksystem för restaurangkök. Det är godkänt enligt den amerikanska NFPA-standarden, tyska VDS och Germanischer Lloyd samt U.S. Coast Guard och Det Norske Veritas för användning på fartyg. I Sverige är Ansulex godkänt av brandmyndigheter, försäkringsbolag och Sjöfartsverket.

Munstycken placeras över köksutrustning, i filter och frånluftskanal. Flöde och sprutbild dimensioneras utifrån de skyddade objekten.

Ansulex spraymunstycken är försedda med filter och skyddshuv som förhindrar att de sätts igen av torkat fett och andra smutspartiklar.

Ansulex - specialvätska för fettbränder

Ansulex är en kaliumbaserad saltlösning framtagen för brand i fetter. Vätskan släcker på följande sätt:

Vattnet i vätskan förångas och kyler därmed fett och plåtytor. Vid förångningen bildar vätskan ett skumliknande täcke över fettet. Branden slocknar snabbt och skumtäcket hindrar återantändning.

Vid brand

 1. En brand utlöser snabbt smältlänken i närmaste detektor.
 2. Detektorvajrarna aktiverar kvävgaspatronen så att behållaren trycksätts. Avstängningar för gas och el sättsi funktion. Däremot stängs inte fläktar i ventilations- sytemet av. Fläktarna hjälper till att dra upp släckmedel i frånluftskanalen och hindra brandspridning.
 3. Släckvätskan sprayar över köksapparater, i filter och frånluftskanaler. Trycket i släckmedelsbehållaren hålls konstant på 7 bar under tömningen vilket ger rätt sprutmönster och flöde i samtliga spraymunstycken.

Produktblad Ansulex

Ladda ner

Användarinstruktion Ansulex

Ladda ner