Tilluftskåpa AT

Kökskåpa över utrustning som avger fett, t.ex. stekbord, fritös och spis.

 • Fabriksmonterad kåpa med tilluft, styrluft och frånluft
 • Infällda tilluftsdon med reglerbar komfortdysa
 • Högeffektiva cyklonfilter för ökad brandsäkerhet och enklare rensning av frånluftskanaler
 • Sidor i rostfri stålplåt eller laminatglas
 • Infälld LED-belysning i täthetsklass IP 65
 • Tillbehör: UV-ljusrening och brandsläcksystem

Vill du veta mer om produkten?

Funktion

Friskluft tillförs köket via kåpans tilluftsdon. Med den reglerbara komfortdysan i luftdonets front, kan kökspersonalen styra en mindre mängd luft i önskad riktning. Förorenad luft sugs upp i kåpans effektiva cyklonfilter. Den filtrerade luften förs bort i frånluftskanalen. Styrluften förstärker kåpans effekt och hindrar förorenad luft att läcka ut under kåpan.

Infälld belysning

Belysningsarmaturen är helt infälld och godkänd i täthetsklass IP 65, vilket innebär att den är dammtät och spolbar. Armaturen är försedd energi-snål LED-belysning (2000, 4000 och 5000 lumen). Belysningens ljustemperatur är 4000 K och med ett färgåtergivningsvärde RA(CRI) på 90.

Armaturen är utrustad med 2 m skarvsladd med kontakt för enkel vidarekoppling. Snabbt montage med endast en inkopplingspunkt. Armaturens längd och effekt är 710 mm / 18 W, 1310 mm / 36 W och 1610 mm / 45 W. Drivdon är utrustad med stöd för Dali.

Konstruktion

Kåpan tillverkas i valfritt antal sidor och levereras fabriksmonterad.

 1. Sidor i rostfri stålplåt eller 3+3 mm laminatglas
 2. Cyklotec cyklonfilter med spjäll och mätuttag
 3. Infälld LED-belysning, täthetsklass IP 65
 4. Integrerade tilluftsdon med spjäll, mätuttag, inspektionslucka och reglerbar komfortdysa
 5. Styrluft

De integrerade tilluftsdonen kan valfritt placeras på en eller flera av kåpans sidor.

Mått

Kåpans standardhöjd H = 550 mm eller 350 mm, går även att få med andra mått.

Längd och bredd kan väljas fritt. Om längd x bredd är större än 3000 x1800 mm, levereras kåpan i två eller flera moduler. Anslutningarna för till- och frånluft har nippelstos med gummiringstätning. Täckmantelns höjd anpassas till avståndet mellan kåpans överkant och rumstak.

h= täckmantelns höjd H= kåpans höjd B= kåpans bredd L= kåpans längd hs= tilluftspridarens höjd ØDT= diameter tilluftsanslutning ØDC= diameter frånluftsanslutning LC= filterhusets längd

Frånluft

Antal filterkassetter i cyklonfilter Cyklotec bestäms av frånluftsflödet. För effektiv avskiljning rekommenderas ett tryckfall över Cyklotec på minst 20 Pa, vilket motsvarar det lägre frånluftsflödet i tabellen nedan. Vid det högre luftflödet är tryckfallet 80-90 Pa.

Frånluft l/s Antal filterkassetter ØDC mm LC mm
60 - 150 1 250 295
120 - 250 2 315 295
170 - 340 3 400 620
215 - 430 4 400 840
250 - 520 5 400 1060

Tilluft

Tabellen visar hur mycket luft som kan tillföras per tilluftspridare. Vid leverans är varje luftdon, inom sitt flödesområde, injusterat för ett statiskt tryckfall på 20 Pa.

Tilluft l/s Kåpans höjd Spridarens höjd hs Anslutning ØDT mm
50 - 110 350 260 200
50 - 110 550 260 200
90-195 550 460 250

Specifikation

AT–G–4–2200x1200x550–2x250–1x400+360 l/s–400 l/s.

Förslag till beskrivningstext

Tilluftskåpa AT av fabrikat Acticon med sidor i laminatglas (alternativt borstad rostfri stålplåt). Till-, styr- och frånluft samt infälld LED-belysning i täthetsklass IP 65. Till- och frånluftsanslutningar med spjäll och mätuttag. Integrerat tilluftsdon med reglerbar komfortdysa. Cyklotec cyklonfilter med 100% avskiljning av partiklar; 7 µm vid rek. flöde och 9 µm vid halverat flöde. Täckmantel från överkant kåpa till rumstak.

R=Rostfri stålplåt G=Laminatglas G
Antal sidor 4
Längd i mm 2200
Bredd i mm 1200
Höjd i mm 550
Tilluftsanslutning: antal x diameter 2x250
Frånluftsanslutning: antal x diameter 1x400
Tilluft i l/s +360 l/s
Frånluft i l/s 400 l/s

Produktblad AT

Ladda ner

Modulkåpor Montering, Injustering och Skötsel

Ladda ner

3D-pdf AT (1 sid.) OBS! Om 3D-vislualisering ej fungerar, ladda ner dokumentet och öppna i Acrobat Reader.

Ladda ner

Storköksventilation katalog

Ladda ner

EU-försäkran

Ladda ner

Service för storkökskåpor

Ladda ner