GastroFlow

Energisparande storkökskåpa för utrustning som
genererar fett, exempelvis stekbord, fritöser och spisar.

 • Fabriksmonterad kåpa med tilluft och frånluft
 • Styrluft för bättre osuppfångningsförmåga
 • Infällda tilluftsdon i kåpans front med reglerbar
  komfortdysa i underkant
 • Högeffektiva cyklonfilter för ökad brandsäkerhet och enklare rensning av frånluftskanaler
 • Kåpa i rostfri stålplåt
 • Enkel montering med små moduler och skensystem
 • Tillbehör: Infälld LED-belysning i täthetsklass IP 65,
  utökad rening med UV-C ljus, brandsläcksystem.

 

Vill du veta mer om produkten?

Funktion

Friskluft tillförs köket via kåpans tilluftsdon. Med den reglerbara komfortdysan i luftdonets underkant, kan kökspersonalen styra en mindre mängd luft i önskad riktning.

Förorenad luft sugs upp i kåpan och hålls effektivt kvar med hjälp av styrluften. Styrluften förstärker kåpans effekt och hindrar förorenad luft att läcka ut under kåpan.

Fett och partiklar filtreras genom effektiva cyklonfilter.
Den filtrerade luften förs bort i frånluftskanalen.

Konstruktion

Kåpan tillverkas i valfritt antal sidor. Kåpan levereras
i färdiga moduler med längder i steg om 100 mm upp till
1100 mm långa.

 • Sidor i rostfri stålplåt
 • Cyklotec cyklonfilter med spjäll och mätuttag
 • Infälld LED-belysning, täthetsklass IP 65
 • Integrerade tilluftsdon med spjäll, mätuttag, inspektionslucka och reglerbar komfortdysa
 • Inbyggd fläkt för styrluft

Mått

A - Längd aktiv modul 1 100 mm
B - Längd passiv modul
C - Djup kåpa
D - CC-mått tilluftsstos 550 mm
E - Avstånd från front till centrum
tilluftsanslutning 220 mm
F - Avstång från bakkant till centrum
frånluftsstos 310 mm
H - Höjd kåpa
h - Höjd mantel
ØDC - Diameter frånluftsanslutning
ØDT - Diameter tilluftsanslutningØDC

Frånluft

Antal filterkassetter i cyklonfilter Cyklotec bestäms av frånluftsflödet. För effektiv avskiljning rekommenderas ett tryckfall över Cyklotec på minst 20 Pa, vilket motsvarar det lägre frånluftsflödet i tabellen nedan. Vid det högre luftflödet är tryckfallet 80-90 Pa.

Frånluft l/s Antal filterkassetter ØDC mm LC mm
60-150 1 250 1100
120-250 2 250 1100
170-340 3 400 1100
215-430 4 400 1100
250-520 5 400 1100

Tilluft

Integrerade tilluftsdon i fronten på 1100 mm modulerna. Fonten öppningsbar för inspektion och finjustering av luftflödet. Tilluftsflöde per modul är 90-350 l/s fördelat på två stycken 250 mm anslutningar.

Luftflöde, l/s Längd paneler, mm Anslutningar, ØDT mm
90-350 1100 2 st x 250

Styrluft

Styrluftsflödet är 5,5 l/s per meter, vid 25Pa, längs hela kåpans paneler. Styrluften trycksätts av en integrerad fläkt som tar cirkulationsluft från ovansida kåpa. Inspektion av fläkten är åtkomlig från kåpans frontlucka.

Antal fläktar Längd paneler, m Flöde per meter, l/s/m
1 0-10 5,5
2 10-20 5,5

GastroFlow Produktblad

Ladda ner

GastroFlow Montering och Injustering

Ladda ner

Storköksventilation katalog

Ladda ner