MicWaste 30

MicWaste är ett slutet pumpsystem för hantering av matavfall.

Systemet består av inkastbänk med integrerad kvarn och transportpump och separat placerad lagringstank. Systemet kan vara försett med en eller flera inkastbänkar som placeras i kök eller diskrum.

Fördelar med MicWaste 30 matkvarnsystem

 • Underlättar framställningen av Biogas och Biogödsel.
 • Producerar ett rent och kvarnat matavfall utan kemikalier.
 • Reducerar volymen av matavfallet med upp till 75%.
 • Matavfallet kan transporteras upp till 30 meter ifrån inkastbänken till lagringstanken.
 • Minskade transporter, lagringstanken behöver inte tömmas lika ofta som kärl vilket är bra för miljön.
 • Förbättrad hygien med ett slutet system som minskar risken för lukter och skadedjur.
 • Minimalt med vatten tillsätts.

Vill du veta mer om produkten?

Funktion

Med matkvarnsystem MicWaste 30 kvarnas matavfallet och transporteras sedan med hjälp av ett integrerat pumpsystemet via ett rörsystem till lagringstanken. Med hjälp av pumpsystemet kan man transportera matavfallet upp till 30 meter ifrån kvarnen. Rörsystemet görs av certifierad rörfirma enligt Acticons manualer. Hämtning av det kvarnade matavfallet sker med slamsugsbil som tömmer lagringstanken och transporterar sedan matavfallet till rötanläggning för framställning av exempelvis biogas och biogödsel. MicWaste 30 minskar volymen av matavfallet upp till 75% vilket bidrar till att minska antalet tömningar och därmed även transporterna vilket är bra för miljön. MicWaste 30 är ett slutet system som gör att man slipper besvärande lukter vilket i sin tur bidrar till minskad risk för skadedjur. En stor fördel med systemet är att man tillsätter minimalt med vatten vid malningsprocessen.

Utförande

Inkastbänk MicWaste 30 består av:

 • Inkastbänk i rostfritt stål med höger- alternativt vänsterställt inkast.
 • Integrerad kvarn och transportpump med backventil.
 • Integrerat el- och styrskåp med manöverpanel med startknapp, indikeringslampor och nödstopp.
 • Magnetlås på lucka för ökad säkerhet vid kvarning och pumpcykel.
 • Besticksfälla med magnet. (förutsätter bestick som svarar på magnet.)
 • Spoldysor monterade i inmatningskonan.

Lagringstank

Lagringstanken tillverkas i armerad glasfiber och kan fås med valfri diameter och volym för att passa aktuellt projekt. Tankarna levereras med nivåvakt och dräneringspump för vätskereducering i tank som standard och är förberedda med anslutningsstosar för påkoppling av pumpledning, ventilationsledning, vätskedräneringsledning och tömningsledning.

Specifikation

MicWaste-30-3,5m³-V

30 = 30 m pumplängd
Volym på lagringtank i m³
H = Högerställt inkast
V = Vänsterställt inkast
IP klass = IP54

Förslag till beskrivningstext

MicWaste 30 med 1 st inkastbänk i rostfritt stål med vänsterställt inkast och integrerad kvarn och transportpump med backventil. Integrerat el- och styrskåp med manöverpanel med startknapp, indikeringslampor och nödstopp. Magnetlås på lucka för ökad säkerhet vid kvarning och pumpcykel. Besticksfälla med magnet. (förutsätter bestick som svarar på magnet.) Spoldysor monterade i inmatningskonan. Lagringstank i armerad glasfiber med en volym på 3,5m³.

Inkastbänk

Pumplängd 30 m
Inkastöppning cylindrisk Ø170 mm
Inkastvolym 10 Liter
Kapacitet per timma 540 Liter
Vikt kg
El-anslutning 400V 3-fas (16A)
Anslutning vatten in 15 mm
Anslutning pumpledning DN65
Buller <70 dB

Lagringstank

El-anslutning 230V 1-fas 10A för vätskereduceringspump
Anslutning vatten ut DN25
Anslutning ventilation DN100
Anslutning tömningsledning DN100
Buller <70 dB

Produktblad MicWaste 30

Ladda ner

Kitchen Waste Systems

Ladda ner