Easy-Vent Mini-S

Tilluftsdon för montage bakom befintlig radiator. Håltagning vid sidan av radiatorn.

  • Tyst och dragfri ventilation i äldre bostäder
  • För byggnader med frånluft- eller självdragsystem
  • Håltagning för luftintag görs vid sidan av radiatorn
  • Mini-S förs in bakom radiatorn från sidan och fixeras
  • Enkelt och snabbt montage, utan att radiatorn behöver demonteras
  • Effektiv ljudreduktion av buller från omgivningen

Vill du veta mer om produkten?

Så fungerar Mini-S

Uteluft leds genom fasadgaller och intagskanal in i luftdonet som är monterat på väggen bakom radiatorn.

Vid donets inlopp sitter ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den renade luften strömmar in i luftdonet och styrs därefter upp utmed radiatorns baksida. I kontakt med den varma radiatorytan förvärms luften effektivt innan den släpps ut i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst.

Easy-Vent ROT bygger på naturliga fysikaliska principer. Luftdonets utformning skapar påtvingad konvektion utmed radiatorns yta. Detta kombinerat med stor temperaturdifferens mellan radiator och uteluft ger en mycket effektiv värmeöverföring.

Tysta bostäder

Många hyresgäster störs av trafikbuller i sin bostad. En installation med Flexi reducerar bullret avsevärt jämfört med s.k. spalt- eller HSB-ventiler. I mycket trafikintensiva och bullriga miljöer kan det vara nödvängt med ljud-dämpande fasadgaller.

Produktfakta

Mini-S tillverkas i varmförzinkad stålplåt och är pulverlackerat i vit kulör RAL 9010. Produkten är utvecklad för våra tuffa klimatförhållanden och tillverkas i Sverige.

Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst. Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum.

Luftintag vid sidan av radiatorn

Mini-S används om utrymme för håltagning i fasadvägg endast finns vid sidan av radiatorn. Radiatorn ska ej heller vara monterad på s.k. linjaler (typ av konsol)

Montage

Ett cirkulärt hål (1 st Ø85 mm) borras på valfri sida av radiatorn. Kanal och fasadgaller monteras. Mini-S förs in bakom radiatorn från sidan och skruvas fast över kanalen. Luftdonets renslucka, som är synlig vid sidan av radiatorn, öppnas vid byte av filter.

Installation med luftdon Mini-S, kanal CS 80 och fasadgaller KC 80.

Mått

Mini-S monterad bakom radiatorn.

Mini-S (sida mot radiator). Tjocklek 20 mm

Filter

Som standard levereras luftdonen med ett effektivt grundfilter av syntetiska fibrer. Vid byte av filter öppnas rensluckan och filtret byts ut.

Filtret viks in under den hålade plåtkanten.

Luftflöde

Tabellen visar hur mycket luft som tillförs vid tryckfallet 10 Pa och 15 Pa. Värdena gäller en komplett installation bestående av Mini-S med grundfilter, kanal och fasadgaller.

Luftdon modell Luftflöde l/s vid 10 Pa Luftflöde l/s vid 15 Pa
Mini-S 7 8

Ljudreduktion Mini-S

Tabellerna nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent ROT modell Mini-S, kanal, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet Dn,e,w ref. 10 m2 är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717. Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

Cirkulär kanal med fasadgaller

Modell Mini-S

Dn,e,w Kanal Fasadgaller Regelvägg med mineralull Betong
54 CV-F 80 VS-1-dB x -
52 CV-F 80 KC, RC, VS-1 x -
41 CS-F 80 VS-1-dB x x
39 CS-F 80 KC, RC, VS-1 x x

Produktblad Mini-S (4 sid.)

Ladda ner

Montering och skötsel - Mini-S

Ladda ner

Skötselanvisning Mini-S för lägenhetsinnehavare (1 sid.)

Ladda ner

Easy-Vent broschyr

Ladda ner

Miljövarudeklaration Easy-Vent ROT (2 sid.)

Ladda ner