Easy-Vent Maxi

Luftdon för montage bakom befintlig radiator.

  • Tyst och dragfri ventilation i äldre bostäder
  • För byggnader med frånluft- eller självdragsystem
  • Håltagning för luftintag görs bakom radiatorn, som därför tillfälligt måste demonteras
  • Maxi döljs helt bakom radiatorn
  • Effektiv ljudreduktion av buller från omgivningen

Vill du veta mer om produkten?

Så fungerar Maxi

Uteluft leds genom fasadgaller och intagskanal in i luftdonet som är monterat på väggen bakom radiatorn.

Vid donets inlopp sitter ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den renade luften strömmar in i luftdonet och styrs därefter upp utmed radiatorns baksida. I kontakt med den varma radiatorytan förvärms luften effektivt innan den släpps ut i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst.

Easy-Vent ROT bygger på naturliga fysikaliska principer. Luftdonets utformning skapar påtvingad konvektion utmed radiatorns yta. Detta kombinerat med stor temperaturdifferens mellan radiator och uteluft ger en mycket effektiv värmeöverföring.

Tysta bostäder

Många hyresgäster störs av trafikbuller i sin bostad. En installation med Maxi reducerar bullret avsevärt jämfört med s.k. spalt- eller HSB-ventiler. I mycket trafikintensiva och bullriga miljöer kan det vara nödvängt med ljud-dämpande kanaler. I sortimentet ingår flera modeller utformade för olika typer av väggkonstruktioner.

Produktfakta

Maxi tillverkas i varmförzinkad stålplåt och är pulver-lackerat i vit kulör RAL 9010. Produkten är utvecklad för våra tuffa klimatförhållanden och tillverkas i Sverige.

Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst. Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum.

Luftintag bakom radiatorn

En förutsättning för att Maxi ska passa är att avståndet mellan vägg och radiator är minst 40 mm. Avstånd mellan radiatorns (=luftdonets) överkant och fönsterbänk bör vara minst 50 mm för enkelt filterbyte.

Montage

Demontera radiatorn. Håltagning (1 st Ø85 mm) görs i fasadväggen bakom radiatorn. Montera kanal, fasadgaller och luftdonet Maxi. Häng tillbaka radiatorn. Luftdonets och radiatorns överkant ska ligga på samma nivå.

Flera Maxi bakom samma radiator

För att öka mängden tillförd friskluft går det utmärkt att placera flera luftdon bakom samma radiator.

Installation med luftdon Maxi, kanal CS 80 och fasadgaller KC 80.

Mått

Se figur nedan. Rensluckan i donets överkant är 475 mm bred.

Maxi (sida mot radiator). För radiator med höjd 300 mm gäller 1) 250.

Filter

Som standard levereras luftdonen med ett effektivt grundfilter av syntetiska fibrer. Vid byte av filter öppnas rensluckan enkelt och filtret byts ut.

Luftflöde

Tabellen visar hur mycket luft som tillförs vid tryckfallet 10 Pa och 15 Pa. Värdena gäller en komplett installation bestående av Maxi med grundfilter, kanal Ø80 mm och fasadgaller. Önskas större luftflöde eller mindre tryckfall, kan Maxi monteras med cirkulär kanal i diameter Ø100 mm.

Luftdon modell Luftflöde l/s vid 10 Pa Luftflöde l/s vid 15 Pa
Maxi 7 9

Ljudreduktion Maxi

Tabellerna nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent ROT modell Maxi, kanal, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet Dn,e,w ref. 10 m2 är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717. Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

Cirkulär kanal med fasadgaller

Modell Maxi

Dn,e,w Kanal Fasadgaller Regelvägg med mineralull Betong
54 CV VS-1-dB x -
52 CV KC, RC, VS-1 x -
49 CI VS-1-dB x x
47 CI KC, RC, VS-1 x x
42 2x PR 50 VS-2-dB x x
41 CS VS-1-dB x x
40 2x PR 50 VS-2 x x
39 CS KC, RC, VS-1 x x

Produktblad Maxi (4 sid.)

Ladda ner

Montering och skötsel - Maxi

Ladda ner

Skötselanvisning Maxi för lägenhetsinnehavare (1 sid.)

Ladda ner

Miljövarudeklaration Easy-Vent ROT (2 sid.)

Ladda ner