Easy-Vent Flexi-SVK

Luftdon för montage bakom befintlig radiator. Monteras i fönsterkarm på snedfasad vägg.

  • Tyst och dragfri ventilation i äldre bostäder
  • För byggnader med frånluft- eller självdragsystem
  • Flexi-SVK monteras över befintlig håltagning, t ex en spaltventil, i fönsterkarmens underkant
  • Enkelt och snabbt montage, utan att fönsterbänk eller radiator behöver demonteras
  • Effektiv ljudreduktion av buller från omgivningen

Vill du veta mer om produkten?

Så fungerar Flexi-SVK

Uteluft leds genom intagskanal och ev. fasadgaller in i luftdonet som är monterat på väggen över och bakom radiatorn.

Vid donets inlopp sitter ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den renade luften strömmar in i luftdonet och styrs därefter upp utmed radiatorns baksida. I kontakt med den varma radiatorytan förvärms luften effektivt innan den släpps ut i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst.

Easy-Vent ROT bygger på naturliga fysikaliska principer. Luftdonets utformning skapar påtvingad konvektion utmed radiatorns yta. Detta kombinerat med stor temperaturdifferens mellan radiator och uteluft ger en myc

Tysta bostäder

Många hyresgäster störs av trafikbuller i sin bostad. En installation med Flexi reducerar bullret avsevärt jämfört med s.k. spalt- eller HSB-ventiler. I mycket trafikintensiva och bullriga miljöer kan det vara nödvängt med ljud-dämpande fasadgaller.

Produktfakta

Flexi tillverkas i varmförzinkad stålplåt och är pulverlackerat i vit kulör RAL 9010. Mittparti i syntetiskt lufttätt textilt material. Produkten är utvecklad för våra tuffa klimatförhållanden och tillverkas i Sverige.

Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst. Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum.

Min avstånd mellan don och fönsterbräda är 30 mm.

Många varianter av Flexi

Flexi finns i många varianter. De som presenteras nedan används då fasadväggen är snedfasad och en befintlig spaltventil i fönsterkarmen ska utnyttjas som luftintag.
Om fasadväggen är lodrät passar Flexi-G, Flexi-MK, Flexi-G smal eller Flexi-G med T-kanal (se seprat produktblad).

Befintlig spaltventil i fönsterkarm

Beroende på hur radiatorns infästning ser ut används någon av varianterna Flexi-SVK eller Flexi-SVK-MK (se nedan).

Montage

Flexi-SVK: Demontera spaltventilens frontlucka alternativt hela spaltventilen. För ner Flexi-SVK bakom radiatorn och fixera den övre delen av luftdonet över öppningen i fönsterkarmen.

Flexi-SV-MK: Används om radiatorn är monterad på en mittkonsol.

Installation med luftdon Flexi-SVK placerad över befintlig håltagning i fönsterkarmens underkant

Mått och varianter

Enligt figurer nedan. Samtliga, utom en, visar luftdonet med sidan vänd mot radiatorn. Rensluckan i donets överkant är 30 mm bredare än luftdonet.

Flexi-SVK

Flexi-SVK

Flexi-SVK (från sidan) För radiator med höjd 300 mm gäller 1) ca 220
2) anpassas på arbetsplatsen

Flexi-SVK-MK

För radiator med höjd 300 mm gäller 1) 160.

Filter

Som standard levereras luftdonen med ett effektivt grundfilter av syntetiska fibrer. Vid byte av filter öppnas rensluckan enkelt och filtret byts ut.

Luftflöde

Tabellen visar hur mycket luft som tillförs vid tryckfallet 10 Pa och 15 Pa. Värdena gäller en komplett installation bestående av Flexi med grundfilter, kanal och fasadgaller.

Luftdon modell Luftflöde l/s vid 10 Pa Luftflöde l/s vid 15 Pa
Flexi-SVK, Flexi-SVK-MK 7 8

Ljudreduktion Flexi

Tabellerna nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent ROT modell Flexi, kanal, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet Dn,e,w ref. 10 m2 är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717. Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

Rektangulär kanal under fönsterbleck

Modell Flexi

Dn,e,w Kanal Regelvägg med mineralull Betong
37 RA x x

Rektangulär kanal

Normalt utnyttjas befintlig håltagning i fönsterkarmens underkant.

Fasadgaller

Våra fasadgaller tillverkas i aluzinkplåt och är försedda med smådjurssäkert nät. Samtliga galler kan lackeras i valfri kulör.

Produktblad Flexi-SVK

Ladda ner

Montering och skötsel - Flexi-SVK

Ladda ner

Skötselanvisning Flexi-SVK för lägenhetsinnehavare

Ladda ner

Miljövarudeklaration Easy-Vent ROT (2 sid.)

Ladda ner