Easy-Vent Mini-G

Tilluftsdon för montage under befintlig radiator.

  • Tyst och dragfri ventilation i äldre bostäder
  • För byggnader med frånluft- eller självdragsystem
  • Håltagning för luftintag görs under radiatorn
  • Mini-G monteras under och delvis bakom radiatorn, utan att den behöver demonteras
  • Effektiv ljudreduktion av buller från omgivningen
  • Snabb installation med minimal störning för de boende

Vill du veta mer om produkten?

Så fungerar Mini-G

Uteluft leds genom fasadgaller och intagskanal in i luftdonet som är monterat på väggen bakom radiatorn.

Vid donets inlopp sitter ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den renade luften strömmar in i luftdonet och styrs därefter upp utmed radiatorns baksida. I kontakt med den varma radiatorytan förvärms luften effektivt innan den släpps ut i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst.

Easy-Vent ROT bygger på naturliga fysikaliska principer. Luftdonets utformning skapar påtvingad konvektion utmed radiatorns yta. Detta kombinerat med stor temperaturdifferens mellan radiator och uteluft ger en mycket effektiv värmeöverföring.

Tysta bostäder

Många hyresgäster störs av trafikbuller i sin bostad. En installation med Flexi reducerar bullret avsevärt jämfört med s.k. spalt- eller HSB-ventiler. I mycket trafikintensiva och bullriga miljöer kan det vara nödvängt med ljud-dämpande fasadgaller.

Produktfakta

Mini-G tillverkas i varmförzinkad stålplåt och är pulverlackerat i vit kulör RAL 9010.
Produkten är utvecklad för våra tuffa klimatförhållanden och tillverkas i Sverige.

Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst. Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum.

Luftintag under radfiatorn

En förutsättning för att Mini-G ska passa är att avståndet mellan radiatorns underkant och golv är minst 80 mm.

Montage

Håltagning (1 st Ø85 mm eller 2 st Ø51-55 mm) görs i fasadväggen under radiatorn. Kanaler och fasadgaller monteras. Luftdonet Mini förs upp bakom radiatorn underifrån och skruvas fast.

Flera Mini-G bakom samma radiator

För att öka mängden tillförd friskluft går det utmärkt att placera flera luftdon bakom samma radiator.

Installation med luftdon Mini-G, 2 st kanaler PR 50 och fasadgaller VS-2.

Mått

Mini-G är 445 mm bred. Rensluckan i donets underkant är 475 mm bred.

Mini-G (sida mot radiator)

Spångbart spjäll

Mini-G kan levereras med spjäll som kan ställas in på öppet eller stängt läge. Observera att filtret måste tas ur luftdonet för att spjället ska kunna stängas. Detta är en säkerhetsåtgärd för att undvika att spjället stängs oavsiktligt.

Filter

Som standard levereras luftdonen med ett effektivt grundfilter av syntetiska fibrer. Vid byte av filter öppnas rensluckan enkelt och filtret byts ut.

Filtret ska vila mot den nedre plåtkanten.

Luftflöde

Tabellen visar hur mycket luft som tillförs vid tryckfallet 10 Pa och 15 Pa. Värdena gäller en komplett installation bestående av Mini-G med grundfilter, kanal och fasadgaller.

Luftdon modell Luftflöde l/s vid 10 Pa Luftflöde l/s vid 15 Pa
Mini-G 8 9

Ljudreduktion Mini-G

Tabellerna nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent ROT modell Mini-G, kanal, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet Dn,e,w ref. 10 m2 är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717. Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

Cirkulär kanal med fasadgaller

Modell Mini-G

Dn,e,w Kanal Fasadgaller Regelvägg med mineralull Betong
54 CV VS-1-dB x -
52 CV KC, RC, VS-1 x -
49 CI VS-1-dB x x
47 CI KC, RC, VS-1 x x
42 2x PR 50 VS-2-dB x x
41 CS VS-1-dB x x
40 2x PR 50 VS-2 x x
39 CS KC, RC, VS-1 x x

Produktblad Mini-G

Ladda ner

Montering och skötsel - Mini G

Ladda ner

Skötselanvisning Mini-G för lägenhetsinnehavare

Ladda ner

Easy-Vent broschyr

Ladda ner

Miljövarudeklaration Easy-Vent ROT (2 sid.)

Ladda ner