Easy-Vent Flexi-G

Tilluftsdon för montage bakom befintlig radiator.

  • Tyst och dragfri ventilation i äldre bostäder
  • För byggnader med frånluft- eller självdragsystem
  • Håltagning för luftintag görs ovanför radiatorn eller utnyttja befintlig spaltventil (HSB-ventil)
  • Enkelt och snabbt montage, utan att fönsterbänk eller radiator behöver demonteras
  • Effektiv ljudreduktion av buller från omgivningen

Vill du veta mer om produkten?

Så fungerar Flexi-G

Uteluft leds genom fasadgaller och intagskanal in i luftdonet som är monterat på väggen bakom radiatorn.

Vid donets inlopp sitter ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den renade luften strömmar in i luftdonet och styrs därefter upp utmed radiatorns baksida. I kontakt med den varma radiatorytan förvärms luften effektivt innan den släpps ut i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst.

Easy-Vent ROT bygger på naturliga fysikaliska principer. Luftdonets utformning skapar påtvingad konvektion utmed radiatorns yta. Detta kombinerat med stor temperaturdifferens mellan radiator och uteluft ger en mycket effektiv värmeöverföring.

Tysta bostäder

Många hyresgäster störs av trafikbuller i sin bostad. En installation med Flexi reducerar bullret avsevärt jämfört med s.k. spalt- eller HSB-ventiler. I mycket trafikintensiva och bullriga miljöer kan det vara nödvängt med ljud-dämpande kanaler. I sortimentet ingår flera modeller utformade för olika typer av väggkonstruktioner.

Produktfakta

Flexi tillverkas i varmförzinkad stålplåt och är pulverlackerat i vit kulör RAL 9010. Mittparti i syntetiskt lufttätt textilt material. Produkten är utvecklad för våra tuffa klimatförhållanden och tillverkas i Sverige.

Flexi består av plåt och textilt material, en unik kombination av stabilitet och böjbarhet.

Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst. Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum.

Många varianter av Flexi

Flexi finns i många varianter. De som presenteras nedan används då fasadväggen är lodrät och luftintaget ska mynna på ovansidan av radiatorn. Om fasadväggen är snedfasad passar Flexi-SV eller Flexi-SVK (se seprat produktblad).

Luftintag över radiatorn, lodrät vägg

Beroende på hur radiatorns infästning ser ut används någon av varianterna Flexi-G, Flexi-MK, Flexi-G smal eller Flexi-G med T-kanal (se nedan).
En förutsättning för att Flexi ska passa är att avståndet mellan radiatorns överkant och fönsterbänk är minst 60 mm.

Montage

Flexi-G: Håltagning (1 st Ø85 mm eller 2 st Ø51-55 mm) görs i fasadväggen ovanför radiatorn. Kanaler och fasadgaller monteras. Böjbara Flexi förs enkelt ner bakom radiatorn och fixeras med två skruvar i överkant. Flexi-G kan också monteras över befintlig spaltventil (t.ex. HSB-ventil) placerad under fönsterbänk. Demontera spaltventilens frontlucka. För ner Flexi bakom radiatorn och fixera med två skruvar över spaltventilen.

Flexi-MK: Används om radiatorn är monterad på en mittkonsol.

Flexi-G smal och Flexi-G med T-kanal: Används om avståndet mellan konsolerna är mycket litet.

Installation med luftdon Flexi-G, kanal PR 50
och fasadgaller VS-2

Mått och varianter

Se figurer nedan. Samtliga visar luftdonet med sidan vänd mot radiatorn. Rensluckan i donets överkant är 30 mm bredare än luftdonet.

Flexi-G

För radiator med höjd
300 mm gäller 1*) 300

Flexi-MK

För radiator med höjd
300 mm gäller 1*) 150

Flexi-G-smal

För radiator med höjd
300 mm gäller 1*) 300

Flexi-G med T-kanal

För radiator med höjd
300 mm gäller 1*) 300

Stängbart spjäll

Samtliga varianter av Flexi-G kan levereras med spjäll, som kan ställas in på öppet eller stängt läge. Observera att filtret måste tas ur luftdonet för att spjället ska kunna stängas. Detta är en säkerhetsåtgärd för att undvika att spjället stängs oavsiktligt.

Filter

Som standard levereras luftdonen med ett effektivt grundfilter av syntetiska fibrer. Vid byte av filter öppnas rensluckan enkelt och filtret byts ut.

Filtret ska vila mot den övre plåtkanten.

Luftflöde

Tabellen visar hur mycket luft som tillförs vid tryckfallet 10 Pa och 15 Pa. Värdena gäller en komplett installation bestående av Flexi med grundfilter, kanal och fasadgaller.

Luftdon modell Luftflöde l/s vid 10 Pa Luftflöde l/s vid 15 Pa
Flexi-G, Flexi-MK 7 8
Flexi-G med T-kanal 6 7
Flexi-G smal 4 5

Ljudreduktion Flexi

Tabellerna nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent ROT modell Flexi, kanal, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet Dn,e,w ref. 10 m2 är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717. Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

Cirkulär kanal med fasadgaller

Modell Flexi

Dn,e,w Kanal Fasadgaller Regelvägg med mineralull Betong
54 CV VS-1-dB x -
52 CV KC, RC, VS-1 x -
49 CI VS-1-dB x x
47 CI KC, RC, VS-1 x x
42 2x PR 50 VS-2-dB x x
41 CS VS-1-dB x x
40 2x PR 50 VS-2 x x
39 CS KC, RC, VS-1 x x

Rektangulär kanal under fönsterbleck

Modell Flexi

Dn,e,w Kanal Regelvägg med mineralull Betong
49 RTB x x
46 RB x
37 RA x x

Cirkulär kanal

Cirkulära kanaler används alltid tillsammans med ett fasadgaller.

Rektangulära kanaler

Samtliga rektanguära kanaler mynnar under fönsterbleck. Luftintaget är alltså dolt och påverkar inte fasadens utseeende. Fönsterblecket blir dessutom ett väderskydd.

Fasadgaller

Våra fasadgaller tillverkas i aluzinkplåt och är försedda med smådjurssäkert nät. Samtliga galler kan lackeras i valfri kulör. I sortimentet ingår också ljuddämpande galler.

Produktblad Flexi-G

Ladda ner

Montering och skötsel - Flexi G

Ladda ner

Skötselanvisning Flexi-G för lägenhetsinnehavare

Ladda ner

Easy-Vent broschyr

Ladda ner

Miljövarudeklaration Easy-Vent ROT (2 sid.)

Ladda ner