Easy-Vent FTX

Tilluftsdon för FTX-system. Till radiator typ enkel-, dubbel- och trippelpanel med kanalanslutning bakom radiatorn.

  • Tilluftsdonet är dolt bakom radiatorn och fungerar som konsol för denna
  • Lågt sittande tilluftsdon
  • Eftervärmer tilluften
  • Easy-Vent FTX levereras med anslutningskanal
  • Luftflöde 4-13 l/s och ljudnivå under 25 dB(A)

 

 

Vill du veta mer om produkten?

Beskrivning

Tilluftsdon för montage med radiator av typ dubbel- eller trippelpanel. Easy-Vent FTX är avsedd för kanalanslutning bakom donet.

Easy-Vent FTX passar de flesta radiatorer

Easy-Vent FTX tilluftsdon fungerar tillsammans med de flesta radiatorer av typ enkel-, dubbel- och trippelpanel. Observera att c-c måttet mellan radiatorns paneler måste vara minst 60 mm. På en trippelpanel gäller måttet de två panelerna närmast donet.

Enkelt montage av Easy-Vent FTX och radiator

Eftersom luftdonet är konsol för radiatorn monteras två funktioner i ett och samma moment. Inga verktyg behövs för att fixera radiatorn mot luftdonet.

Produktfakta

Luftdonet tillverkas i varmförzinkad stålplåt och är pulverlackerat i vit kulör RAL 9016.
Produkten är utvecklad för våra tuffa klimatförhållanden och tillverkas i Sverige.

Funktion

Easy-Vent FTX används i byggnader med FTX- system.
Filtrerad och förvärmd tilluft leds via teleskopkanal in i luftdonet som är monterat på väggen bakom radiatorn. I luftdonets underkant finns en ejektor som styr upp luften mellan radiatorns paneler. I kontakt med den varma radiatorytan eftervärms luften effektivt innan den släpps ut i radiatorns överkant. Radiatorn fungerar helt eller delvis som eftervärmare i tilluftssystemet beroende på dimensionering.
Ejektorns utformning skapar påtvingad konvektion pga hög lufthastighet utmed radiatorns yta, vilket ger en mycket effektiv värmeöverföring.

Mäta flöde

För att kunna kontrollera tilluften genom donet finns en mätpunkt på undersidan av donet.

Justera luftflödet

Easy-Vent® FTX är utrustat med ett spjäll som går att justera med fasta steg. På så sätt kan flödet anpassas i varje rum.

Varianter tilluftsdon

Easy-Vent FTX D

Kanalanslutning bakom radiatorn, för radiatorer med dubbel- eller trippelpanel.

Easy-Vent FTX E

Kanalanslutning bakom radiatorn, för radiatorer med enkelpanel.

Varianter kanaler

Easy-Vent FTX vertikal kanal

Teleskopisk kanal 340-535 mm

Easy-Vent FTX vertikal kanal lång

Teleskopisk kanal 535-735 mm

Easy-Vent FTX D

1)Radiatorhöjd -150 mm.
2) Centrumhöjd hålbild.
Radiatorhöjd -100 mm.
För don med höjd 300 mm är Y=210 mm.
3) För don med höjd 300 mm gäller 135 mm.

*)Avstånd från vägg till centrum första radiatorpanelen

 

Easy-Vent FTX E

1)För radiator med höjd 300 mm gäller 150 mm.
2)Centrumhöjd hålbild.
Radiatorhöjd -110 mm.
För don med höjd 300 mm är Y=200 mm.
3)För don med höjd 300 mm gäller 130 mm.

*)Avstånd från vägg till centrum
radiatorpanelen.

Easy-Vent FTX vertikal kanal

Easy-Vent FTX vertikal kanal lång

Flera Easy-Vent bakom samma radiator

För att öka mängden tillförd tilluft går det utmärkt att placera flera luftdon bakom samma radiator. Minsta c-c mått mellan donen ska då vara 550 mm, vilket innebär att avståndet mellan donen blir 105 mm. För att båda luftdonen ska få plats måste radiatorn dock vara minst 1200 mm lång.

Reglerbart spjäll

Easy-Vent FTX luftdon levereras med låsbart spjäll som kan ställas i tre fasta lägen. Spjället används för att balansera luftflödet mellan luftdonen i samma lägenhet. För justering av rätt totalflöde till lägenheten används ett traditionellt injusteringsspjäll som oftast monteras utanför lägenheten.

Luftflöde och tryckfall

Diagrammet visar det statiska tryckfallet över Easy-Vent FTX och anslutningskanal.
1,0 m in från fönstret (radiatorn) är lufthastigheten 0,2 m/s
vid luftflödet 15 l/s.

K-faktorer

Injusteringstrycket ∆Pinj (Pa) mäts i mätuttaget som är placerat på luftdonets ejektor. Med hjälp av K-faktorn beräknas därefter luftflödet q (l/s) med nedanstående formel. q (l/s) = K • √ ∆Pinj

Spjällets position K-Faktor
1 6,4
2 3,0
3 1,9

Dokument

Produktblad Easy-Vent FTX

Ladda ner

Montering och injustering Easy-Vent FTX

Ladda ner

Easy-Vent broschyr

Ladda ner