Osuppfångning

Osuppfångning i storkökskåpor

För att bibehålla en god arbetsmiljö är en effektiv osuppfångning väldigt viktig, framför allt för att minska risken för att personalen utsätts för hälsofarliga partiklar, men även för att minska risken för brand i köket. I storkök är det en utmaning att hålla luften vid god kvalitet där fett, matos och ånga genereras ständigt från matlagningen. Dessutom uppskattar nog de flesta restauranggäster att de inte luktar matos efter ett besök på restaurang.

I våra kåpor använder vi oss av frånluft för att suga ut matos och kåporna anpassas utifrån de behov som finns i varje unikt projekt. Kåpornas dimensioneras utifrån vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i köket och vilken utrustning som ska stå under kåpan för att säkerställa optimal osuppfångningsförmåga.

Effektiv styrluft

När det ställs högre krav på energieffektivitet kan det vara lämpligt att välja en kåpa med styrluft. Styrluften ger en ökad osuppfångningsförmåga genom att styra ångorna och oset mot fettfiltret. I vår styrluftskåpa GastroFlow hålls matoset kvar uppe i kåpan och minskar mängden inbladning av rumsluft genom en styrluftsridå. Även vid hög belastning läcker inte matoset ut i köket utan stannar i kåpan där det sedan sugs ut via ett fettfilter. Den effektiva styrluften i GastroFlow gör också att det går att sänka frånluftsflödena i ventilationssystemet och på så sätt minska energiförbrukningen.

Styrluftskåpa AE 
GastroFlow

Storlek på kåpan

En annan viktig faktor för att säkerställa effektiv osuppfångning i storkökskåpor är att ha rätt storlek på kåpan. För att uppfylla kraven på effektiv osuppfångning ska kåpan ha ett överhäng i förhållande till köksutrustningen under kåpan. Detta är särskilt viktigt över ugnsluckor och apparater där stora konvektionsflöden kan uppstå. Grundregeln är att kåpans överhäng ska vara minst 0,4 gånger avståndet mellan kåpa och köksutrustning. Om en kåpa måste utföras med mindre överhäng, dock minst 200 mm, ska den utrustas med styrluftsfunktion för att säkerställa önskad osuppfångningsförmåga.

Läs mer om projektering av ventilation i storkök

Fettfilter

Att ha rätt typ av filter i kåpan är också viktigt för att hålla luften ren och säker. I vårt sortiment erbjuder vi olika typer av fettfilter beroende på luftflöden och hur mycket matos och fettpartiklar som förväntas att finnas i luften.

Fettfilter till storkökskåpor 

Om du planerar ett nytt storkök – se till att osuppfångningen blir effektiv och optimerad för just ditt kök.