Filter för optimal fettavskiljning

Tryggt och enkelt

Att välja fettfilter till storkök får aldrig ske på slentrian. Filtret är betydligt viktigare än så. Det handlar om brandsäkerhet och därmed omsorg om människoliv och hälsa. Men också om att minimera risken att stora ekonomiska värden går förlorade pga brandspridning i ventilationskanaler. Ett klokt val för ökad trygghet och förenklat underhåll är Cyklotec- det optimala fettfiltret för storkök.

Renare kanaler minskar brandrisken

En kökskåpas huvudsakliga uppgift är att föra bort förorenad luft. Filtret ska förhindra att fett ansamlas i frånluftskanalen och där bli en potentiell brandrisk. För att upprätthålla korrekt frånluftsflöde i köket får inte filtren vara igensatta av fett och smuts. Detta ställer stora krav på regelbundet underhåll, något som ibland glöms bort. Följden kan bli att matos och lukt tränger ut i restaurangdel och andra angränsande utrymmen.
För effektiv fettavskiljning rekommenderar vi cyklonfilter. De har betydligt större avskiljningseffekt än traditionella filter. Med cyklonfilter kan man också alltid vara säker på att rätt luftmängd evakueras, då filtret är konstruerat så att det inte sätts igen.

Cyklotec filtrerar optimalt

Med Cyklotec har vi utvecklat framtidens cyklonfilter.
Filtret har en mycket hög fettavskiljning också vid varierande luftflöden, vilket är unikt för cyklonfilter. Att rätt luftmängd evakueras är också garanterat, då filtrets utformning förhindrar igensättning.
I cyklonfilter sker filtreringen genom att partiklar utsätts för centrifugalkraft. Kraften tvingar partiklarna mot cylinderns mantelyta där de kondenserar och rinner ner i filtrets uppsamlingskärl.
Ju högre hastighet desto större blir centrifugalkraften och därmed filtreringseffekten. Cyklotecs filtercylinder har en unik spiralform (hyperbolisk) som skapar en accelererande lufthastighet. Den aerodynamiska utformningen ger mycket höga lufthastigheter också vid små luftflöden. Det är hemligheten bakom Cyklotecs överlägsna prestanda. Och Cyklotec klarar sin uppgift utan elektriska motorer eller rörliga delar.

Perfekt också för variabla flöden

Att effektivt reducera mängden fett i storkökets frånluft är helt avgörande för minimerad brandbelastning och rengöringsbehov av kanaler. Cyklotec avskiljer samtliga partiklar större än 7 µm vid rekommenderat flöde och 9 µm vid halverat flöde. Till skillnad från traditionella cyklonfilter kan därför Cyklotec, med bibehållen partikelavskiljning, användas i kök där fläkten nyttjas på både hel- och halvfart.
Eftersom varje filterkassett fungerar inom ett stort flödesområde, täcks i regel kökets filtreringsbehov med ett fåtal kassetter i kökskåpan. Det underlättar också underhållet, genom att färre kassetter behöver demonteras för rengöring i diskmaskin.

  1. Fet luft strömmar in i cyklonen
  2. Då luften cirkulerar med stor hastighet i cyklonen slungas fett och partiklar mot cyklonens vägg med hjälp av centrifugalkraften
  3. Fett och smuts rinner ner längs väggen till filtrets uppsamlingskärl
  4. Den filtrerade luften strömmar ut ur cyklonfiltret och förs vidare i frånluftskanalen
En filterkassett består av tio cykloner. Kassetten lyfts enkelt av för rengöring i diskmaskin.

En filterkassett består av tio cykloner. Kassetten lyfts enkelt av för rengöring i diskmaskin.

Mer produktinformation om cyklonfilter Cyklotec