Kondenskåpa med tilluft AKT

Kökskåpa över utrustning som avger vattenånga och värme, t.ex. kokgrytor och diskmaskiner.

 • Fabriksmonterad kåpa med tilluft och frånluft
 • Infällda tilluftsdon
 • Effektiva och demonterbara kondensavskiljare
 • Lutande innertak som förhindrar kondensdropp
 • Sidor i rostfri stålplåt
 • LED-belysning med DALI styrning

Vill du veta mer om produkten?

Funktion

Friskluft tillförs köket via kåpans tilluftsdon. Med den reglerbara komfortdysan i luftdonets front, kan kökspersonalen styra en mindre mängd luft i önskad riktning. Vattenånga och överskottsvärme sugs upp i kåpan där kondensvatten avskiljs. Den avfuktade frånluften evakueras via frånluftskanalen. Det lutande taket förhindrar kondensdropp från kåpan.

Belysning

Belysningsarmaturen är utanpåliggande och godkänd i täthetsklass IP 65, vilket innebär att den är dammtät och spolbar. Ljustemperatur 4000K och RA (CRI) 80. Finns i tre olika varianter:

Ljusflöde (lm) Längd (mm) Effekt (W)
2000 670 19
4000 1270 39
5000 1580 72
Armaturen är försedd med DALI-styrning som standard.

Konstruktion

Kåpan levereras fabriksmonterad med fyra sidor.

 1. Sidor i borstad rostfri stålplåt
 2. Kondensavskiljare i rostfri stålplåt
 3. Mätuttag frånluft
 4. Belysning LED, täthetsklass IP 65
 5. Integrerade tilluftsdon med mätspjäll, mätuttag, inspektionslucka och reglerbar komfortdysa.
  Luftdonen placeras på kåpans långsidor

Kondensavskiljarna är lätta att demontera och rengöra.

Mått

Kåpans standardhöjd H = 550 mm eller 350 mm, går även att få med andra mått.
Bredd B = maximalt 1600 mm då kåpans höjd är 550 mm och maximalt 1300 mm då höjden är 350 mm. Kåpans längd kan väljas fritt. Då längden är större än 3000 mm, levereras kåpan i två eller flera moduler. Anslutningarna för till- och frånluft har nippelstos med gummiringstätning.

 • h = täckmantelns höjd
 • H = kåpans höjd
 • B = kåpans bredd
 • L = kåpans längd
 • hs = tilluftspridarens höjd
 • ØDT = diameter tilluftsanslutning
 • ØDF = diameter frånluftsanslutning

Frånluft

Kondensavskiljaren dimensioneras för ett tryckfall på 10-70 Pa. I tabellen anges lämplig diameter ØDF på frånluftsanslutningen vid olika frånluftsflöden.

Frånluft l/s Frånlufts- anslutning ØDF
0 - 100 200
100 - 150 250
150 - 250 315
250 - 420 400

Tilluft

Tabellen visar hur mycket luft som kan tillföras per tilluftspridare. Vid leverans är varje luftdon, inom sitt flödesområde, injusterat för ett statiskt tryckfall på 20 Pa.

Tilluft l/s Kåpans höjd Spridarens höjd hs Anslutning ØDT mm
50 - 110 350 260 200
50 - 110 550 260 200
90 - 195 550 460 250

Specifikation

AKT–2600x1200x550–2x250–2x315+350 l/s–390 l/s.

Förslag till beskrivningstext

Kondenskåpa AKT av fabrikat Acticon med sidor i borstad rostfri stålplåt. Till- och frånluft samt LED-belysning med DALI styrning. Till- och frånluftsanslutningar med mätspjäll och mätuttag. Integrerat tilluftsdon med reglerbar komfortdysa. Demonterbara kondensavskiljare. Täckmantel från överkant kåpa till rumstak.

Längd i mm 2600
Bredd i mm 1200
Höjd i mm 550
Tilluftsanslutning: antal x diameter 2x250
Frånluftsanslutning: antal x diameter 2x315
Tilluft i l/s +350 l/s
Frånluft i l/s 390 l/s

Produktblad AKT

Ladda ner

3D-pdf AKT (1 sid.) OBS! Om 3D-vislualisering ej fungerar, ladda ner dokumentet och öppna i Acrobat Reader.

Ladda ner

Storköksventilation katalog

Ladda ner

EU-försäkran

Ladda ner