Kondenskåpa AK

Kökskåpa över utrustning som avger vattenånga och värme, t.ex. kokgrytor och diskmaskiner.

  • Fabriksmonterad kåpa med frånluft
  • Effektiva och demonterbara kondensavskiljare
  • Lutande innertak som förhindrar kondensdropp
  • Sidor i rostfri stålplåt
  • LED-belysning med DALI styrning

Vill du veta mer om produkten?

Funktion

Vattenånga och överskottsvärme sugs upp i kåpan där kondensvatten avskiljs. Den avfuktade frånluften evakueras via frånluftskanalen. Det lutande taket förhindrar kondensdropp från kåpan.

Belysning

Belysningsarmaturen är utanpåliggande och godkänd i täthetsklass IP 65, vilket innebär att den är dammtät och spolbar. Ljustemperatur 4000K och RA (CRI) 80. Finns i tre olika varianter:

Ljusflöde (lm) Längd (mm) Effekt (W)
2000 670 19
4000 1270 39
5000 1580 72
Armaturen är försedd med DALI-styrning som standard.

Konstruktion

Kåpan levereras fabriksmonterad med fyra sidor.

  1. Sidor i borstad rostfri stålplåt
  2. Kondensavskiljare i rostfri stålplåt
  3. Mätuttag frånluft
  4. Belysning LED, täthetsklass IP 65

Belysningsarmaturen uppfyller IP 65, vilket innebär att den är spolbar.

Mått

Kåpans standardhöjd H = 550 mm eller 350 mm, går även att få med andra mått.
Bredd B = maximalt 1600 mm då kåpans höjd är 550 mm och maximalt 1300 mm då höjden är 350 mm. Kåpans längd kan väljas fritt. Då längden är större än 3000 mm, levereras kåpan i två eller flera moduler. Anslutningen på frånluften har nippelstos med gummiringstätning.

h = täckmantelns höjd
H = kåpans höjd
B = kåpans bredd
L = kåpans längd
ØDF = diameter frånluftsanslutning

Frånluft

Kondensavskiljaren dimensioneras för ett tryckfall på 10-70 Pa. I tabellen anges lämplig diameter ØDF på frånluftsanslutningen vid olika frånluftsflöden.

Frånluft l/s Frånlufts- anslutning ØDF
0 - 100 200
100 - 150 250
150 - 250 315
250 - 420 400

Specifikation

AK – 2600 x 1200 x 550 – 2 x 315 – 450 l/s.

Förslag till beskrivningstext

Kondenskåpa AK av fabrikat Acticon med sidor i borstad rostfri stålplåt. Frånluft och LED-belysning med DALI styrning. Frånluftsanslutningar med mätspjäll och mätuttag. Demonterbara kondensavskiljare. Täckmantel från överkant kåpa till rumstak.

Längd i mm 2600
Bredd i mm 1200
Höjd i mm 550
Frånluftsanslutning: antal x diameter 2x315
Frånluft i l/s 450 l/s

Produktblad AK

Ladda ner

3D-pdf AK (1 sid.) OBS! Om 3D-vislualisering ej fungerar, ladda ner dokumentet och öppna i Acrobat Reader.

Ladda ner

Storköksventilation katalog

Ladda ner

EU-försäkran

Ladda ner