Diskkåpa ADT med tilluft

Kökskåpa anpassad för diskrum.

  • Fabriksmonterad kåpa med tilluft, styrluft och frånluft
  • Infällda tilluftsdon och demonterbart frånluftsgaller
  • Styrluft för ökad effektivitet vid hög belastning av värme och ånga
  • Sidor i rostfri stålplåt eller laminatglas
  • Infälld belysning LED i täthetsklass IP 65

Vill du veta mer om produkten?

Funktion

Friskluft tillförs köket via kåpans tilluftsdon. Med den reglerbara komfortdysan i luftdonets front, kan kökspersonalen styra en mindre mängd luft i önskad riktning. Varm och fuktig luft sugs upp mot frånluftsgallret i kåpans tak och vidare ut i frånluftskanalen.

Infälld belysning

Belysningsarmaturen är helt infälld och godkänd i täthetsklass IP 65, vilket innebär att den är dammtät och spolbar. Armaturen är försedd energi-snål LED-belysning (2000, 4000 och 5000 lumen). Belysningens ljustemperatur är 4000 K och med ett färgåtergivningsvärde RA(CRI) på 90.

Armaturen är utrustad med 2 m skarvsladd med kontakt för enkel vidarekoppling. Snabbt montage med endast en inkopplingspunkt. Armaturens längd och effekt är 710 mm / 18 W, 1310 mm / 36 W och 1610 mm / 45 W. Drivdon är utrustad med stöd för Dali.

Konstruktion

Kåpan tillverkas i valfritt antal sidor och levereras fabriksmonterad.

  1. Sidor i rostfri stålplåt eller 3+3 mm laminatglas
  2. Frånluftsgaller i storlek Ø200-400 mm
  3. Infälld LED-belysning, täthetsklass IP 65
  4. Integrerade tilluftsdon med spjäll, mätuttag, inspektionslucka och reglerbar komfortdysa
  5. Styrluft

Luftdonen är diskret integrerade i kåpans sidor. Tekniken är dold bakom fronten.

Mått

Kåpans standardhöjd H = 550 mm eller 350 mm, går även att få med andra mått.

Längd och bredd kan väljas fritt. Om längd x bredd är större än 3000x1800 mm, levereras kåpan i två eller flera moduler. Anslutningarna för till- och frånluft har nippelstos med gummiringstätning.

h = täckmantelns höjd
H = kåpans höjd
B = kåpans bredd
L = kåpans längd
hs = tilluftspridarens höjd
ØDT = diameter tilluftsanslutning
ØDF = diameter frånluftsanslutning

Frånluft

I tabellen anges lämplig diameter ØDF på frånluftsanslutningen vid olika frånluftsflöden.

Frånluft l/s Frånlufts- anslutning ØDF
0 - 100 200
100 - 150 250
150 - 250 315
250 - 420 400

Tilluft

Tabellen visar hur mycket luft som kan tillföras per tilluftspridare. Vid leverans är varje luftdon, inom sitt flödesområde, injusterat för ett statiskt tryckfall på 20 Pa.

Tilluft l/s Kåpans höjd Spridarens höjd hs Anslutning ØDT mm
50 - 110 350 260 200
50 - 110 550 260 200
90 - 195 550 460 250

Specifikation

Specifikation

ADT–G–4–2700x1100x550–2x250–1x400+320 l/s–350 l/s.

Förslag till beskrivningstext

Diskkåpa ADT av fabrikat Acticon med sidor i laminatglas (alternativt borstad rostfri stålplåt). Till- , styr- och frånluft samt infälld LED-belysning i täthetsklass IP 65.

Tilluftsanslutningar med spjäll och mätuttag. Integrerat tilluftsdon med reglerbar komfortdysa. Stos med demonterbart galler på frånluften. Täckmantel från överkant kåpa till rumstak.

R=Rostfri stålplåt G=Laminatglas G
Antal sidor 4
Längd i mm 2700
Bredd i mm 1100
Höjd i mm 550
Tilluftsanslutning: antal x diameter 2x250
Frånluftsanslutning: antal x diameter 1x400
Tilluft i l/s +320 l/s
Frånluft i l/s 350 l/s

Produktblad ADT

Ladda ner

3D-pdf ADT (1 sid.) OBS! Om 3D-vislualisering ej fungerar, ladda ner dokumentet och öppna i Acrobat Reader.

Ladda ner

Storköksventilation katalog

Ladda ner

EU-försäkran

Ladda ner