Miljö, Kvalitet och Etik

Ansvar för miljön

Miljöfrågor är en självklar och integrerad del av vår verksamhet. Här är några konkreta exempel på hur vi försöker bidra till en långsiktigt ekologisk hållbar utveckling:

  • Våra produkter har en lång livslängd och tillverkas i återvinningsbara material av producenter som uppfyller våra höga kvalitets- och miljökrav.
  • Vår produktion lämnar inga utsläpp till mark, vatten eller luft och kräver inte tillstånd enligt gällande miljölagstiftning.
  • All tillverkningen sker i Sverige, vilket minskar miljöbelastande transporter.
  • Våra godstransporter utförs av miljöcertifierat transportföretag med miljöklassade fordon.
  • Allt emballagematerial kan antingen återanvändas eller återvinnas.
  • Vi är anslutna till REPA-registret (Näringslivets system för återvinning av förpackningar)

Klimatkompenserade transporter

Våra transporter hos Schenker är klimatkompenserade.

Kompetens och kvalitet

Att leverera hög kvalitet ser vi som en avgörande faktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget. Därför är vår målsättning att alltid tillfredsställa, och helst överträffa, kunders behov och förväntningar.

Vi ska erbjuda bästa kvalitet avseende produkter, teknisk support och servicenivå. De produkter vi levererar ska självfallet uppfylla utlovat utförande och uthållig kvalitet samt levereras i rätt tid och på rätt plats med rätt dokumentation.

Nöjda kunder får vi också genom att ge teknisk vägledning av hög kvalitet. Därför driver vi också systematiskt kvalitetssäkring av våra säljares tekniska och yrkesmässiga kompetens. Så säkerställer vi att kundens behov och önskemål analyseras på ett omsorgsfullt sätt, så att valet av produkt/lösning blir optimalt.

Vårt arbetssätt, både internt och externt, ska präglas av en positiv och möjlighetssökande attityd. Vårt bemötande ska alltid vara vänligt och våra besked snabba och korrekta.

Affärsetik

Marknadsföring och försäljning av Acticons produkter och tjänster ska alltid ske på ett affärsmässigt och etiskt försvarbart sätt, alltså grundas på faktorer som kvalitet, pris, leveranssäkerhet samt servicenivå.

Vi bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra kunder och partners. Det sker genom ärlighet, integritet och omtanke. Vi behandlar andra människor med den respekt vi själva förväntar oss. Acticons medarbetare får aldrig kräva, erbjuda eller acceptera mutor eller andra otillåtna förmåner för att behålla en kund eller säkra en affär.

Våra leverantörer och samarbetspartners utvärderas och väljs utifrån deras förmåga att leverera på affärsmässigt sunda och etiska grunder.