Utnyttja kåpan för tilluft

När ska jag ha tilluft?

När många installationer ska rymmas på en begränsad yta är det praktiskt att välja en kökskåpa med tilluftsdon. På så sätt vinner man både utrymme och får en betydligt enklare installation. När friskluft tillförs via kåpan kommer den direkt arbetsområdet och personalen till godo - precis där den bäst behövs.

Luftdon integrerade i kåpans sidor

Våra tilluftskåpor har ett unikt, dragfritt luftdon vars spridningsbild kan justeras med några enkla handgrepp. Smarta komfortdysor ger kökspersonalen frihet att styra luften efter behov.
Luftdonen är en kombinerad till- och styrluftspridare. Styrluften, som utgör ca 5 % av kåpans tilluft, hindrar förorenad luft att läcka ut under kåpan. Förmågan till osuppfångning ökar därmed ytterligare.
Varje luftdon är förinställt på fabrik till önskat luftflöde med ett tryckfall på 20 Pa. På donets baksida finns en inspektionslucka för eventuell invändig rengöring av tilluftshuset och justering av luftflödet.
Våra luftdon är helt integrerade i kåpans sidor. Kåpans släta linjer och rena design bidrar till att ge köket ett lugnt och luftigt intryck. Luftdonen kan valfritt placeras på en eller flera av kåpans sidor.

Så arbetar luftdonen

För en effektiv förvärmning av tilluften styr donet luften snett upp mot taket. Där blandas den med varm rumsluft, innan den behagligt tempererad når arbetsplatsen. Luftrörelserna i vistelsezonen är knappt märkbara (< 0,2 m/s), vilket ger ett dragfritt klimat. Luftdonen arbetar imponerande tyst, vilket också bidrar till en god arbetsmiljö. Vid systemlösningar med behovsstyrd ventilation är våra luftdon idealiska, eftersom de fungerar inom ett brett flödesområde.

Friskluft tillförs köket via luftdonen som är integrerade i kåpans sidor. Strålar av styrluft förstärker osuppfångningsförmågan. Frånluften filtreras effektivt i cyklonfiltret. Den infällda belysningen är dammtät och spolbar.

Friskluft tillförs köket via luftdonen som är integrerade i kåpans sidor. Strålar av styrluft förstärker osuppfångningsförmågan. Frånluften filtreras effektivt i cyklonfiltret. Den infällda belysningen är dammtät och spolbar.