K-Faktorer Tilluft/Styrluft

Injustering - Tilluft

Tilluftsdonen är injusterade på fabrik till det flöde som kåpan är dimensionerad för. Vid detta flöde är det statiska tryckfallet över tilluftsdonet ca 20 Pa.
Kontroll av luftflödet görs genom att mäta injusteringstrycket i tilluftshusets mätuttag.
Spjället är åtkomligt när man öppnat inspektionsluckan. Observera att kåpans tilluftsspjäll endast är till för att balansera luftlödet mellan tilluftsdonen. Det totala tilluftsflödet fram till kåpan justeras med separat spjäll i kanalen.

När inspektionsluckan öppnas syns spjället överst i tilluftshuset.

Komfortdysa

I underkant på tilluftsdonet finns en komfortdysa. Genom att vrida på det undre reglaget kan man styra en mindre mängd friskluft i valfri riktning. För att stänga komfortdysan helt, vrider man på det övre reglaget.

Komfortdysa ingår som standard på alla våra tilluftsdon.

K-Faktorer

Injusteringstrycket ΔPinj (Pa) mäts i aktuellt mätuttag. Med hjälp av K-faktorn beräknas därefter luftflödet q (l/s) med nedanstående formel
Frånluft

Tilluft

Vid leverans är varje luftdon injusterat på fabrik till önskat luftflöde. Vid detta flöde är det statiska tryckfallet över luftdonet ca 20 Pa.

Luftspridare till kåphöjd 550 mm (don 460 mm)

Luftspridare till kåphöjd 350 mm (don 260 mm)

Injustering - Styrluft

Öppna den lilla runda luckan på styrluftskammaren genom att lossa skruven. Justera därefter spjället med spjällsnöret. Mät aktuellt injusteringstryck i mätuttaget på styrluftskammaren.

Styrluft - Styrluftskåpa

Styrluft - Styrluftskåpa K-Faktor
Bredd 1000 mm 2,5