K-Faktorer Frånluft

K-Faktorer 

Injusteringstrycket ΔPinj (Pa) mäts i aktuellt mätuttag. Med hjälp av K-faktorn beräknas därefter luftflödet q (l/s) med nedanstående formel

Cyklonfilter

Antal filterkassetter K-Faktor
1 19,2
2 35,1
3 52,7
4 68,6
5 93,2

Mätuttag 

Vid injustering mäts injusteringstryck i mätuttag som är placerade på varje filterhus.
I kondenskåpor är mätuttagen för frånluft placerade i kåpans fasta vinkeltak.

Cyklonfiltrets mätuttag finns överst till vänster på filterhuset.

Filterhus FHV och FHC

K-faktorerna nedan gäller för en filtercell. Om fler filterceller ingår i filterhuset, multipliceras K-faktorn med antal celler.

Filter Storlek mm K-Faktor per filtercell
A och B 500x250 38
A och B 500x500 85
F 500x250 14
F 500x500 29
Filter A: 50 mm Filter B: 25 mm Filter F: Flamskyddsfilter

Filterhus FHV och FHC med mätuttag, täcklist och kondensbehållare. Efter att filtercellerna monterats skjuts täcklisten i sidled så att det blir helt tätt mellan filter och filterhus.

UV Safe

Antal filterkassetter K-Faktorer
1 17,8
2 33,9
3 53,0
4 73,4
5 89,0

Frånluft - Kondenskåpa

Tabellen visar K-faktor per meter kökskåpa. Resulterande K-faktor bestäms av kåpans längd och typ av kondensavskiljare. Ex) Om kåpan är 3 m lång och har kondensavskiljare HE 2+1 blir resulterande K-faktor 147 (3 mx49,0).

Kondensavskiljare K-Faktor/m
1+1 33,4
2+1 49,0

Kondenskåpa

Samtliga kondensavskiljare ska vara monterade före injusteringen påbörjas. Aktuellt injusteringstryck mäts i mätuttaget som är placerat i vinkeltaket. För att reglera spjället, lyfter man av en kondensavskiljare (kondensplåt). Justera spjället. Häng tillbaka kondens-avskiljaren och fortsätt med injusteringen.

Injustering Frånluft

På kåpor med cyklonfilter eller kondenstak är anslutningarna på frånluften försedda med låsbart skjutspjäll. Vid leverans är samtliga skjutspjäll fullt öppna. För att skjuta spjällbladet till en annan position lossas först skruven på bladet.

Kåpor med cyklonfilter
Samtliga filterkassetter ska vara monterade i filterhuset före injusteringen påbörjas. Aktuellt injusteringstryck mäts i mätuttaget på filterhuset.

Skjutspjället är placerat i filterhuset strax under stosöppningen. Spjällbladen skjuts i sidled.

 

För att reglera spjället i filterhuset avlägsnas några filterkassetter tillfälligt. Justera därefter spjället, häng tillbaka kassetterna och mät injusteringstrycket.