Komfortfilter Smal 275x310

Tidigare F7 Art nr: 16021021

275x310.

  • Progressivt luftfilter i klass ISO ePM10 65% enligt ISO 16890.
  • Passar luftdonet Easy-Vent Smal monterad bakom element med höjden 400 mm eller högre
  • Filtret bör bytas mot nytt en gång per år
  • Förbrukade filter behandlas som brännbart avfall

Fraktfritt vid beställningar över 672 kr ex moms (840 kr ink moms). Ex 8 st komfortfilter.

Beställningar skickas inom 5-7 dagar.

110,00 kr/st

Priset är inkl. moms

(88,00 kr exkl. moms kr/st)

Nya filter varje år

Filter måste bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga tillflödet av friskluft. Rekommendationen är att byta en gång per år. Exakt hur ofta beror på utomhus-miljön, vilket innebär tätare byten i innerstadsmiljö än i områden utanför stadskärnan.

Så byter du

  1. Öppna filterluckan i luftdonets överkant. Det gör du genom att ta tag i kanterna på luckans kortsidor och dra den rakt uppåt. Det kan vara lite trögt, men var lugn - det håller ! (*)
  2. Lyft upp det ”gamla” filtret genom öppningen
  3. För ner det nya filtret i öppningen. Filtrets etikett ska vara vänd in mot rummet

”Tumgreppet” på filtrets ram viks bakåt. Se till att filtret lutar mot elementet. Lägg tillbaka luckan och tryck till så att den låses fast

(*) På tidigare Easy-Vent modeller har inte filterluckan någon låsfunktion, utan läggs bara på plats över filteröppningen.

Gamla filter är brännbart

Förbrukade filter behandlas som vanligt brännbart avfall, alltså det du lägger i soppåsen efter källsortering. Avfallet återvinns som energi i förbränningsanläggningar, som i sin tur ger oss både värme och el.

Filterlucka

Det är viktigt att filterluckan, som sitter på luftdonets ovansida, är rätt placerad och ordentligt fastsatt. För att fästa luckan gör du så här:

Kontrollera att luckan är vänd åt rätt håll (etiketten ska vara rättvänd). Tryck till på ovansidan av luckan så att den fixeras på sin plats.

Observera att på tidigare Easy-Vent modeller är inte luckan utrustad med låsfunktion, utan läggs bara på plats över filteröppningen.

Reglerbart spjäll

Spjäll är ett tillbehör som sitter på ejektorn i luftdonets underkant.
Det är steglöst reglerbart från öppet till stängt läge. För att minska luftöppningen eller stänga helt dras spjället mot dig. För att öppna skjuts spjället i riktning från dig. Reglering av spjället görs enklast med ejektorn i nedfällt läge. Glöm ej att fälla upp ejektorn efter reglering.

Easy-Vent kan kompletteras med spjäll i efterhand. Det beställs från Acticon och monteras enkelt med hjälp av medföljande skruv och plastbricka.

Rengöring

Easy-Vent kan vid behov torkas av med lätt fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring. I undantagsfall kan fasadgaller, kanal och donets insida rengöras med flexibel rensslang ansluten till dammsugare. Rensslang finns att beställa från oss.

Filtret är placerat under filterluckan.

Vägg i genomskärning med kanal och luftdon Easy-Vent med monterat element.

Spjället regleras enkelt med fingertopparna. Bilden visar spjället i öppet läge.

Beskrivning

Komfortfilter är ett effektivt finfilter med en avskiljningsgrad på ca 98 %. Större partiklar som pollen, sporer och damm filtreras bort till 100 %. Vad beträffar avgaser och tobaksrök avskiljs merparten av de fasta partiklarna. Luktämnen i gasform filtreras dock inte.

Komfortfilter är ett progressivt filter. Det är uppbyggt av syntetiska fibrer i tre skikt med olika densitet. Det första porösa skiktet fångar in större partiklar. Mindre partiklar tas om hand i mellanskiktet varefter riktigt små partiklarna slutligen stoppas av mikrofiberskiktet. Den unika konstruktionen med tre filtrerande skikt ger en mycket god stofthållningsförmåga. Då undviks t.ex att stora mängder partiklar lossnar vid filterbyte och förorsakar irritation. Eftersom partiklar ackumuleras inuti filtret bibehålls också ett lågt tryckfall, vilket innebär att den viktiga genomströmningen av luft inte hindras och filtret får en lång livslängd.
Temperaturbeständigt upp till 100º C och fuktbeständigt upp till 100 % relativ fuktighet. Uppfyller brandklass F1 (enligt DIN 53438). Inga giftiga gaser uppstår vid destruktion.

Korrekt funktion med orginalfilter

Använd alltid Easy-Vent originalfilter från Acticon AB. Det är vi som utvecklat Easy-Vent och som levererar denna med produktgaranti sedan mer än 20 år tillbaka. Det är din garanti för att luftdonet fungerar som avsett. Rätt luftmängd, inget läckage, rätt filtrering och lufttemperatur. Om annat filter används ansvaras inte för de tekniska data som ligger till grund för dimensionering av bostadens ventilation.

Att ett luftfilter håller hög kvalitet kan inte avgöras med ögat – det måste alltid testas i ett laboratorium. I detta fall även tillsammans med själva luftdonet så att inte ett felaktigt filter hindrar den grundläggande ventilationsfunktionen.

Rätt storlek

Innan beställning måste du kontrollera dina gamla filter, så att de nya filtren blir av samma typ och storlek. På filtret finns en etikett med filtrets benämning. Observera att du kan ha olika filterstorlekar i din bostad. Därför bör du kontrollera filtren i lägenhetens samtliga luftdon.

Komfortfilter F7 finns i flera olika storlekar speciellt anpassade för de olika modellerna av luftdonet Easy-Vent.

Så här ser filteretiketten ut i naturlig storlek.

Mått

Se figur nedan.

Luftkvalitet - en fråga om hälsa

Ventilation handlar om att byta ut gammal förbrukad luft med ny och frisk. Att denna luftväxling sker är helt avgörande för ett hälsosamt inomhusklimat. Om luft-växlingen hindras ökar bostadens fuktighet, vilket gynnar tillväxt av kvalster samt utsöndring av föroreningar från byggnadsmaterial och inredning. Luften blir unken och ofräsch. Den yttersta konsekvensen blir det man kallar ”sjuka hus”.

Vi tillbringar 90 % eller mer av vår tid inomhus och inomhusluft är i regel sämre än luften utomhus. Därför är väl ventilerade inomhusmiljöer av största vikt för att förebygga och lindra hälsobesvär såsom astma och allergi. Genom att dessutom effektivt filtrera den uteluft man tillför bostaden skapas förutsättningar för god luftkvalitet.

Ett sunt och klimatsmart system

Dold bakom elementen i sovrum och vardagsrum sitter Easy-Vent. Det är ett ventilationsdon som ger bostaden ren och förvärmd friskluft. I varje luftdon finns ett filter som förhindrar att pollen och föroreningar tar sig in med friskluften. För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, ska detta filter bytas med jämna mellanrum.

Så fungerar Easy-Vent

Uteluft leds in i luftdonet via en kanal i fasadväggen. I luftdonet filtreras uteluften och värms upp av elementet. Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i elementets överkant. Dragfritt och ljudlöst. Uppvärmningen med hjälp av elementet sker endast under den kalla årstiden, då elementet är i drift. Det är bara då förvärmningen av uteluften behövs. Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum och ibland klädkammare. Easy-Vent fyller kontinuerligt på med ny friskluft. På så vis skapas den nödvändiga luftväxlingen. Genialt, enkelt och helt naturligt.

Uteluftdon med Komfortfilter 275x310

Easy-Vent D-B

Easy-Vent E-B

Skötselanvisning Easy-Vent

Ladda ner