Grundfilter 160x235

Tidigare G2 Art nr: 16052001

160x235 mm

  • Effektivt luftfilter i klass ISO Coarse 30% enligt ISO 16890.
  • Filtret passar till äldre modeller av luftdonet Easy-Vent som installerats före år 2000
  • Filtret kan dammsugas men bör bytas mot nytt vartannat år
  • Förbrukade filter behandlas som brännbart avfall

Fraktfritt vid beställningar över 672 kr ex moms (840 kr ink moms).

Beställningar skickas inom 5-7 dagar.

45,00 kr/st

Priset är inkl. moms

(36,00 kr exkl. moms kr/st)

Nya filter vartannat år

Filter måste bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga tillflödet av friskluft. Filtret kan dammsugas men rekommendationen är att det byts mot nytt vartannat år. Exakt hur ofta byte bör ske beror på utomhusmiljön, vilket innebär tätare byten i innerstadsmiljö än i områden utanför stadskärnan.

Så byter du

  1. Öppna filterluckan i luftdonets överkant
  2. Lyft upp det ”gamla” filtret genom öppningen
  3. För ner det nya filtret i öppningen
  4. Lägg tillbaka luckan över filteröppningen

Gamla filter är brännbart

Förbrukade filter behandlas som vanligt brännbart avfall, alltså det du lägger i soppåsen efter källsortering. Avfallet återvinns som energi i förbränningsanläggningar, som i sin tur ger oss både värme och el.

Rengöring

Easy-Vent kan vid behov torkas av med lätt fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring. I undantagsfall kan fasadgaller, kanal och donets insida rengöras med flexibel rensslang ansluten till dammsugare. Rensslang finns att beställa från oss.

Beskrivning

Grundfilter är ett litet effektivt luftfilter. Den genomsnittliga filtreringseffekten anges till mellan 65-80 %. Större partiklar som pollen, sporer och damm filtreras dock bort till 100 %.
Filtret består av syntetiska fibrer. Grundfilter håller ett lågt tryckfall vilket underlättar en god luftväxling.

Grundfilter är temperaturbeständigt upp till 100º C och fuktbeständigt upp till 100 % relativ fuktighet. Filtren uppfyller brandklass F1 (enligt DIN 53438). Inga giftiga gaser avges vid destruktion.

Korrekt funktion med originalfilter

Använd alltid Easy-Vent originalfilter från Acticon AB. Det är vi som utvecklat Easy-Vent och som levererar denna med produktgaranti sedan mer än 20 år tillbaka. Det är din garanti för att luftdonet fungerar som avsett. Rätt luftmängd, inget läckage, rätt filtrering och lufttemperatur. Om annat filter används ansvaras inte för de tekniska data som ligger till grund för dimensionering av bostadens ventilation.

Att ett luftfilter håller hög kvalitet kan inte avgöras med ögat – det måste alltid testas i ett laboratorium. I detta fall även tillsammans med själva luftdonet så att inte ett felaktigt filter hindrar den grundläggande ventilationsfunktionen.

Rätt storlek

Innan beställning måste du kontrollera dina gamla filter, så att de nya filtren blir av samma typ och storlek. Grundfilter -160x235 (utan ram) saknar etikett med filtrets benämning. Det är därför viktigt att ta noggranna mått på filtret för att kunna välja rätt i vårt filtersortiment.

Mått

Bredd 160 mm
Höjd 235 mm

Luftkvalitet - En fråga om hälsa

Ventilation handlar om att byta ut gammal förbrukad luft med ny och frisk. Att denna luftväxling sker är helt avgörande för ett hälsosamt inomhusklimat. Om luft-växlingen hindras ökar bostadens fuktighet, vilket gynnar tillväxt av kvalster samt utsöndring av föroreningar från byggnadsmaterial och inredning. Luften blir unken och ofräsch. Den yttersta konsekvensen blir det man kallar ”sjuka hus”.

Vi tillbringar 90 % eller mer av vår tid inomhus och inomhusluft är i regel sämre än luften utomhus. Därför är väl ventilerade inomhusmiljöer av största vikt för att förebygga och lindra hälsobesvär såsom astma och allergi. Genom att dessutom effektivt filtrera den uteluft man tillför bostaden skapas förutsättningar för god luftkvalitet.

Ett sunt och klimatsmart system

Dold bakom elementen i sovrum och vardagsrum sitter Easy-Vent. Det är ett ventilationsdon som ger bostaden ren och förvärmd friskluft. I varje luftdon finns ett filter som förhindrar att pollen och föroreningar tar sig in med friskluften. För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, ska detta filter bytas med jämna mellanrum.

Så fungerar Easy-Vent

Figuren visar en fasadvägg i genomskärning

Uteluft leds in i luftdonet via en kanal i fasadväggen. I luftdonet filtreras uteluften och värms upp av elementet. Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i elementets överkant. Dragfritt och ljudlöst. Uppvärmningen med hjälp av elementet sker endast under den kalla årstiden, då elementet är i drift. Det är bara då förvärmningen av uteluften behövs.
Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum och ibland klädkammare. Easy-Vent fyller kontinuerligt på med ny friskluft. På så vis skapas den nödvändiga luftväxlingen. Genialt, enkelt och helt naturligt.

Skötselanvisning Easy-Vent

Skötselanvisning Easy-Vent

Ladda ner