Easy-Vent® tillluftsdon tillverkas i varmförzinkad stålplåt och är pulverlackerat i vit kulör RAL 9016. Produkten är utvecklad för våra svenska klimatförhållanden och tillverkas också i Sverige. Easy-Vent® är det smarta uteluftdonet som tillför bostaden filtrerad och förvärmd friskluft. Både tyst och komfortabelt. Det patenterade luftdonet Easy-Vent® är en trygg och beprövad lösning, som fungerar lika effektivt år efter år. Våra uteluftdon monteras tillsammans med panelradiator av valfritt fabrikat och fungerar samtidigt som konsol för denna. Vi har luftdon för både nyproduktion och befintliga radiatorer och beroende på hur dina behov ser ut har vi anpassade lösningar som fungerar till de flesta projekten.

Olika typer av tilluftsdon

Vi har flera olika varianter av Easy-Vent. Oavsett om det är nyproduktion, renovering eller fönsterbyten så har vi alternativ som passar till alla möjliga olika projekt. Tilluftsdon för nya radiatorer finns för enkel-, dubbel och trippelpanel och med toppanslutning. Även äldre bostäder kan ta del av våra luftdon och har möjlighet att utrustas med modern och effektiv ventilation. De flexibla ROT-donen kan levereras med en smidig tygkanal som man för bakom radiatorn. På så vis monteras donen utan att radiator eller fönsterbänk behöver demonteras.

Detta är en kostnadseffektiv lösning för att skapa god inomhusmiljö med filtrerad och dragfri friskluft. I nära samarbete med kunder har vi medverkat till modernisering av ventilationen i många äldre hus. Utmaningen har varit att kombinera sund ventilation med kostnadseffektiv installation, utan stora ingrepp i fastigheten. Då äldre bostadsfastigheter kan se väldigt olika ut har det ofta krävts anpassade lösningar. Grundprincipen är att luftdon monteras i anslutning till befintlig radiator som därmed utnyttjas för effektiv förvärmning av uteluften.


Easy-Vent FX för nya radiatorer

 


Easy-Vent Flexi-G för befintliga radiatorer

 

Enkel och snabb installation

Easy-Vent FX är en komplett enhet utan lösa detaljer. Eftersom tilluftsdonet också är konsol för radiatorn monteras två funktioner i ett och samma moment. Inga verktyg behövs för att fixera radiatorn mot donet.

Montaget av tilluftsdonen Flexi-G och Mini-G går snabbt och enkelt. Varken radiator eller fönsterbänk behöver demonteras. Väggkanalerna levereras måttanpassade i längd och fasadgallret kan ofta monteras från insidan.

Om det finns en spaltventil (s k HSB-ventil) på väggen under fönsterbänken, blir montaget ännu enklare. Då utnyttjas denna som luftintag. Spaltventilens frontlucka demonteras och Flexi-G skruvas enkelt fast över inloppet. Friskluften blir då både filtrerad och förvärmd samtidigt som buller från omgivningen reduceras avsevärt.

 

Filtrerad luft

I våra tilluftsdon för FX-system filtreras luften innan den sprider sig in i bostaden. Detta gör den med hjälp av våra Acticon originalfilter. Friskluften filtreras effektivt från pollen, smutspartiklar och andra föroreningar. Det är din garanti att tilluftsdonet fungerar som avsett. Alltså med rätt luftmängd, filtrering samt lufttemperatur.

 

Dimensionering för Easy-Vent nyproduktion

Med hjälp av vårt dimensioneringsprogram Easy-Vent Dim kan du få fram en beräkning som hjälper dig i ditt projekt. Dimensioneringsprogrammet gäller dock endast för Easy-Vent FX för nya radiatorer.