Intagskanal

Det är genom intagskanalen som friskluften tar sig in i bostaden. Våra intagskanaler eller väggenomföringar kan levereras i många olika modeller. Ibland är kanalen ansluten till ett synligt fasadgaller, men lika vanligt är att kanalen utformats för dolt luftintag under fönsterbleck.

Det exakta utförandet bestäms av byggnadens läge, väggens konstruktion, specifika ljud-krav samt beställarens önskemål om utseende.

Gemensamt för alla våra kanaler eller väggenomföringar är att de tillverkas i högkvalitativ aluzinkplåt, ett åldersbeständigt material. För perfekt passform och enkelt montage är kanalerna alltid måttanpassade. Montage av intagskanalerna sker sedan antingen i sin helhet på byggarbetsplatsen eller så monteras delar av kanalen in i prefab-väggar på fabrik.

Typgodkänt absorptionsmaterial

I kanaler med invändig isolering ställs stora krav på det ljuddämpande materialet. Förutom god ljudabsorption ska det även tåla fukt och stora temperaturvariationer. Självklart får materialet inte avge emissioner och fibrer. Ytskiktet ska vara så slitstarkt att det tål mekanisk rensning.

All invändig ljudisolering i våra kanaler är därför typgodkänd avseende just rensning, fibermedryckning och emissioner. Detta är särskilt viktigt med tanke på kanalens långa livslängd.

Rena kanaler

Intagskanalerna är åtkomliga för rensning. Om det föreligger speciella krav på rensbarhet är exempelvis Easy-Vent med toppanslutning ett bra val. Alternativt väljs intagskanal med öppningsbar renslucka. För att göra rensningen enkel är våra rektangulära kanaler avfasade i underkant, så att smuts inte fastnar i svåråtkomliga hörn.

Tysta bostäder

I trafikintensiva och bullriga miljöer används ljuddämpande intagskanaler och fasadgaller till Easy-Vent. Förutom olika typer av invändig ljud-isolering, kan intagskanalen utformas så att fasadväggens termiska isolering också utnyttjas som ljudabsorbent.

Kanalerna anpassas till aktuellt objekt. Acticon har lång erfarenhet inom teknikområdet akustik och ljuddämpning, vilket är en ovärderlig tillgång vid utformningen av effektiva lösningar. Självklart hjälper vi till att hitta den bästa lösningen för er.

Vi CAD-ritar din kanal

Vi hjälper som sagt gärna till med ljudberäkning och dimensionering, samt lämnar alltid CAD-ritade förslag på lämplig lösning för intagskanal. Vill du göra det riktigt enkelt för dig mejlar du en sektionsritning på fasadväggen till oss. Vi ritar då in vårt förslag direkt i din ritning och returnerar den till dig via e-post. Klar att använda!