2021-01-01

Nytt produktsegment - Matkvarnssystem

Matavfall - En miljöresurs

Överallt där mat hanteras produceras matavfall som skapar hygien- och belastningsrisker. Med
våra automatiserade matkvarnsystem minskar den manuella hanteringen dramatiskt. Matavfallet transporteras i slutna system till tank och kan sedan tas tillvara som en viktig resurs för framställning av biogas och biogödsel.

Vi som leverantör av matkvarnsystem har olika lösningar för både den mindre och större verksamheten. Vi har många referensanläggningar i drift av de olika modellerna och erbjuder även service genom vår serviceorganisation för att säkerställa lång livslängd och stabil drift.

Fördelar med ett slutet markvarnssystem

  • Underlättar framställningen av Biogas och Biogödsel
  • Producerar ett rent och kvarnat matavfall utan kemikalier
  • Reducerar volymen av matavfallet med upp till 75%
  • Matavfallet kan transporteras upp till 80 meter ifrån inkastbänken till lagringstanken
  • Minskade transporter, lagringstanken behöver inte tömmas lika ofta som kärl vilket är bra för miljö.
  • Förbättrad hygien med ett slutet system som minskar risken för lukter och skadedjur
  • Låg vattenförbrukning

För mer information, välkommen att kontakta John Lindor, Tel: 036-37 39 98, john.lindor@acticon.se