2023-01-24

Vi byter färg på filterramarna

Vi jobbar ständigt med förbättringar och från årsskiftet 22/23 uppgraderar vi vårt Acticon originalfilter. Förutom den synliga skillnaden att ramen går från vit till brun färg så ökar vi också filtreringsytan vilket gör filtret än mer effektivt.

Dessutom justerar vi även ”tumgreppet”, flärpen längst upp på filterramen. Med ett större och tydligare grepp blir det enklare att sätta fast filtret i rätt position. Bytet av ram till våra originalfilter kommer att ske succesivt och vi räknar med att byta ut samtliga ramar under 2023.

Varför rekommenderar vi originalfilter till alla våra Easy-Vent don?

  • Originalfilter är anpassade mot Easy-Vent 
  • Flödet är injusterat med originalfilter, byter man till annat filter förstörs injuseringen.
  • Du får en hög filtrering med minsta möjliga tryckfall.
  • Miljövänliga och brännbara
  • Originalfilter är konstruerade att vara täta i våra Easy-Vent don. Om det inte är tätt smiter partiklar förbi

Här hittar ni alla våra Acticon originalfilter.