2023-11-15

Nordiskt Tillväxtcertifikat

En minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag utifrån UC's tillväxtmodell, där bland annat följande parametrar tas i beaktning:

🔹God omsättningsutveckling de senaste två åren
🔹Stabil tillväxt med god lönsamhet

Vi är förstås mycket glada över att vi är ett av de företag som har blivit tilldelade ett Nordiskt Tillväxtcertifikat!