2022-12-15

Bostadsventilation | Glöm inte ventilationen vid ROT-Projekt

Renovering är ett effektivt sätt att fräscha upp äldre fastigheter. Det är ett bra tillfälle att ge ventilationen en tanke och vårt råd är att verkligen inte glömma detta, det kan få förödande konsekvenser.

Om du står inför ett kommande ROT-projekt så är uppmaningen att inte glömma ventilationen. Varför? Jo. I flera fall har nya fönster installerats med effektiv tätning mot väggkonstruktionen. Lägenheternas luftventiler har stängts för att undvika kallras, smuts och buller. Följden har blivit lufttäta bostadshus med otillräcklig ventilation. Det ökar lägenheternas luftfuktighet, vilket gynnar tillväxt av mögel och kvalster samt utsöndring av föroreningar från byggnadsmaterial och inredning. Ett annat problem blir kondens på fönster och kalla väggytor. Hus som är byggda i blåbetong har ofta en farligt hög radonhalt i inomhusluften. Blåbetong användes under åren 1929–1975, vilket innebär att många hus är berörda och måste åtgärdas. Genom att förbättra ventilationen och därmed öka luftomsättningen kan radonhalten minskas avsevärt. Det handlar om att byta ut gammal förbrukad luft med ny och frisk. Att denna luftväxling sker är helt avgörande för ett hälsosamt inomhusklimat.

En lösning för varje hus

I nära samarbete med kunder har vi medverkat till modernisering av ventilationen i många äldre hus. Utmaningen har varit att kombinera sund ventilation med kostnadseffektiv installation, utan stora ingrepp i fastigheten. Då äldre bostadsfastigheter kan se väldigt olika ut har det ofta krävts anpassade lösningar. Grundprincipen är att luftdonet monteras i anslutning till befintlig radiator som därmed utnyttjas för effektiv förvärmning av uteluften. Genom att filtrera och förvärma friskluften skapas en god inomhusmiljö.

Easy-Vent är ett energieffektivt alternativ

Hur fungerar då Easy-Vent? Uteluft leds genom fasadgaller och kanal in i luftdonet som är monterat på väggen bakom radiatorn. Vid donets inlopp sitter ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den filtrerade luften strömmar in i luftdonet och styrs därefter upp utmed radiatorns baksida. I kontakten med den varma radiatorytan förvärms luften effektivt innan den släpps ut i radiatorns överkant.

Easy-Vent ökar radiatorns effekt. Påtvingad konvektion kombinerat med stor temperaturdifferens mellan radiator och uteluft ger en mycket effektiv värmeöverföring till luften.

Vill du veta mer om våra Easy-Vent och vilka lösningar som finns? Kontakta oss eller läs mer om de olika lösningarna här.