Projektera ventilation i storkök

Storkök är en krävande miljö att projektera. Där frigörs stora mängder värme, ånga, fett och luftföroreningar. Med rätt dimensionerad ventilation ska alla dessa föroreningar sugas ur lokalerna. Den orena frånluften måste effektivt filtreras från fett för att minska brandrisker och underhåll av frånluftkanaler. Den evakuerade luften ska ersättas med ny, utan besvärande drag och buller.
Det ena köket är sällan det andra likt – utrymmen, utrustning och verksamhet varierar.

Ta vår hjälp att hitta den optimala lösningen för ditt projekt. Vår projektsupport är kostnadsfri. Utifrån kökets planritning och köksmaskiner föreslår vi lämpliga kåpor, filter och tillbehör. Vi beräknar luftflöden, tryckfall och ljudnivåer. Du får en komplett CAD-ritad lösning.

Användare av MagiCAD importerar enkelt ritningsfiler
till sitt projekt med vårt plug-in för MagiCAD som
hämtas här >>


Läs gärna vår Projekteringsguide - en utförlig handledning som i fem steg visar hur man väljer rätt kåpor samt dimensionerar frånluft, tilluft och fettfilter.

Acticon projektera-ventilation-i-storkok-1.jpg