Tysta bostäder

I trafikintensiva och bullriga miljöer rekommenderar vi ljuddämpande kanaler. Förutom olika typer av invändig ljud-isolering, kan intagskanalen utformas så att fasadväggens termiska isolering också utnyttjas som ljudabsorbent. Acticon har lång erfarenhet och kunskap inom akustik och ljuddämpning. I vårt luft- och ljudtekniska laboratorium utför vi provningar av egna och kundspecifika lösningar. Självklart hjälper vi till med ljudberäkning och dimensionering samt lämnar CAD-ritade förslag.

Typgodkänt absorptionsmaterial

I kanaler med invändig isolering ställs det stora krav på det ljuddämpande materialet. Förutom god ljudabsorption måste det tåla fukt och stora temperaturvariationer. Självklart får materialet inte avge emissioner och fibrer. Ytskiktet ska vara så slitstarkt att det tål mekanisk rensning. All invändig ljudisolering i våra kanaler är därför typgodkänd avseende just rensning, fibermedryckning och emissioner. Särskilt viktigt med tanke på kanalens långa livslängd.

Ljudreduktion Easy-Vent

Tabellerna nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent, kanal, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet Dn,e,w ref. 10 m2 är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717. Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

Rektangulär kanal under fönsterbleck

Easy-Vent med anslutning bak

Dn,e,wKanalRegelvägg med mineralullBetong
62RVDxx
56RVC+CVx 
55RVB+CIxx
53RVC+CSx 
53RVB+CSxx
52RVA+CVx 
48RVA+CIxx
45RVA+CSxx

Rektangulär kanal under fönsterbleck

Easy-Vent med toppanslutning

Dn,e,wKanalRegelvägg med mineralullBetong
49RTBxx
46RBx 
37RAxx

Cirkulär kanal med fasadgaller

Easy-Vent med anslutning bak

Dn,e,wKanalFasadgallerRegelvägg med mineralullBetong
53CVVSC,KC,RC,TGx 
47CIVSC,KC,RC,TGxx
42CSVSC,KC,RC,TGxx
Tysta bostäder - Acticon

Ett exempel på ljuddämpande kanal med dolt luftintag under fönsterbleck.

Acticon

Exempel på en rektangulär kanal. Vanligt är att delar av kanalen monteras in i prefab-vägg på fabrik.

Acticon

För att göra rensningen enkel är våra rektangulära kanaler avfasade i underkant, så att smuts inte fastnar i svåråtkomliga hörn.