Moderna frånluftssystem

Att det behövs komplicerade ventilationssystem för att skapa ett bra och energisnålt inomhusklimat kan vara en kostsam missuppfattning.
Ett fläktstyrt frånluftssystem kombinerat med luftdonet Easy-Vent är oftast en betydligt enklare och mer ekonomisk lösning. Och mer hälsosam.
Genom filtrering med effektiva komfortfilter och ljuddämpande kanaler garanteras ren, tyst och dragfri friskluft. Systemet är lätt att dimensionera, installera, underhålla och inte minst att förstå. De ingående komponenterna är få, vilket gör det driftsäkert. Eftersom det inte finns någon tilluftsfläkt slipper man utrymmeskrävande tilluftskanaler. Injusteringen är enkel liksom styr- och reglerutrustningen. Vid brand fungerar Easy-Vent som tryckavlastare vilket förenklar den brandtekniska lösningen. Easy-Vent har blivit den moderna lösningen för hus med fläktstyrd frånluft.
Det är också ett energieffektivt system som kräver lite elenergi. Ventilationen är lätt att behovsanpassa och komplettera med exempelvis frånluftsvärmepump. Systemet har en begränsad miljöpåverkan då få komponenter, som kräver resurser för tillverkning och transporter, ingår.

Moderna frånluftssystem - Acticon

Figuren visar ett modernt frånluftssystem med uteluftsdon Easy-Vent bakom radiatorerna i vardagsrum och sovrum. Energin i frånluften återvinns i en frånluftsvärmepump och utnyttjas som tillsatsvärme för tappvarmvatten och radiatorkretsen. Enkelt, lättskött och driftsäkert.