Snabb installation

Montaget av modellerna Flexi och Mini i serien Easy-Vent ROT går snabbt och enkelt. Varken radiator eller fönsterbänk behöver demonteras. Väggkanalerna levereras måttanpassade i längd och fasadgallret kan ofta monteras från insidan.

Utnyttja befintlig spaltventil

Om det finns en spaltventil ( s k HSB-ventil) på väggen under fönsterbänken, blir montaget ännu enklare. Då utnyttjas denna som luftintag. Spaltventilens frontlucka demonteras och luftdonet Flexi skruvas enkelt fast över inloppet. Friskluften blir då både filtrerad och förvärmd samtidigt som buller från omgivningen reduceras avsevärt.

Snabb installation - Acticon

Komplett installation på 30 minuter

Acticon

Borra två Ø51-55 mm eller ett Ø85 mm hål genom väggen ovanför radiatorn (Flexi). Om Mini ska användas görs hålen/hålet under eller vid sidan av radiatorn.

Acticon

Kanalen, vars längd är lika med väggens tjocklek, förs in i hålen.

Acticon

Böjbara Flexi vinklas enkelt ner bakom radiatorn och fixeras med två skruvar i överkant.

Acticon

Filtret placeras i den övre delen av luftdonet.

Acticon

Tryck fast rensluckan. Vid byte av filter öppnas rensluckan enkelt utan verktyg.

Acticon

Fixera fasadgallret över kanalen. Om kanalen placerats ovanför radiatorn kan gallret oftast monteras fönstervägen från insidan.