Otillräcklig ventilation

Ventilation handlar om att byta ut gammal förbrukad luft med ny och frisk. Att denna luftväxling sker är helt avgörande för ett hälsosamt inomhusklimat. I många äldre fastigheter har nya fönster installerats med effektiv tätning mot väggkonstruktionen. Lägenheternas luftventiler har stängts för att undvika kalldrag, smuts och buller. Följden har blivit lufttäta bostadshus med otillräcklig ventilation. Det ökar lägenheternas luftfuktighet, vilket gynnar tillväxt av mögel och kvalster samt utsöndring av föroreningar från byggnadsmaterial och inredning. Ett annat problem blir kondens på fönster och kalla väggytor. Hus som är byggda i blåbetong har ofta en farligt hög radonhalt i inomhusluften. Blåbetong användes under åren 1929-1975, vilket innebär att många hus är berörda och måste åtgärdas. Genom att förbättra ventilationen och därmed öka luftomsättningen kan radonhalten minskas avsevärt.

Frånlufts- och självdragssystem

Den förbrukade luften i en bostad sugs ut via spiskåpa i kök, ventiler i wc/badrum. Easy-Vent ROT placeras i övriga utrymmen såsom vardagsrum och sovrum. Här tillförs ny luft som är filtrerad och förvärmd. Den friska luften strömmar genom bostaden och fångar upp föroreningar som alstrats inomhus på sin väg till spiskåpa och frånluftsventiler.

Så fungerar Easy-vent rot

Uteluft leds genom fasadgaller och kanal in i luftdonet som är monterat på väggen bakom (modell Mini under) radiatorn.
Vid donets inlopp sitter ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den filtrerade luften strömmar in i luftdonet och styrs därefter upp utmed radiatorns baksida. I kontakten med den varma radiatorytan förvärms luften effektivt innan den släpps ut i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst.
Easy-Vent ROT ökar radiatorns effekt. Påtvingad konvektion kombinerat med stor temperaturdifferens mellan radiator och uteluft ger en mycket effektiv värmeöverföring till luften.

Acticon otillracklig-ventilation-1.jpg

Easy-Vent ROT är placerad bakom radiatorn i vardagsrum och sovrum.

Acticon otillracklig-ventilation-2.jpg

Uteluften förädlas på sin väg genom luftdonet med filtrering och uppvärmning. Som all färskvara, varsamt behandlad för att bibehålla högsta kvalitet.