En lösning för varje hus

I nära samarbete med kunder har vi medverkat till modernisering av ventilationen i många äldre hus. Utmaningen har varit att kombinera sund ventilation med kostnadseffektiv installation, utan stora ingrepp i fastigheten. Då äldre bostadsfastigheter kan se väldigt olika ut har det ofta krävts anpassade lösningar. Grundprincipen är att luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator som därmed utnyttjas för effektiv förvärmning av uteluften.

Luftintag över radiatorn. Lodrätt vägg

En lösning för varje hus - Action

 

Luftintag över radiatorn. Fasad vägg

En lösning för varje hus - Action

 

Luftintag under radiatorn

En lösning för varje hus - Action

 

Placering av luftintag

Easy-Vent ROT finns i tre grundmodeller som passar till alla panel- och sektionsradiatorer. Det som avgör val av modell är var håltagning för luftintaget lämpligen kan göras; över, under, bakom eller vid sidan av radiatorn. Finns det en befintlig spaltventil kan den utnyttjas som luftintag och anslutas till luftdonet.
Om nya radiatorer ska installeras används luftdonet Easy-Vent för nyproduktion.

Luftintag vid sidan av radiatorn

En lösning för varje hus - Action

 

Luftintag bakom radiatorn

En lösning för varje hus - Action

 

Befintlig spaltventil i fönsterkarm

En lösning för varje hus - Action