Trygg filtrering

Filtret är en viktig del av luftdonet Easy-Vent. Våra original-filter är noggrant utprovade och testade tillsammans med luftdonet för att ge rätt luftkvalitet, luftflöden och temperatur. De uppfyller också dokumenterade krav på filter- och brandklass, stofthållningsförmåga och livslängd. Vid destruktion uppkommer inga giftiga gaser.
Samtliga våra filter är tillverkade av syntetiska fibrer. Vi har valt bort filter som innehåller material av glasfiber. Vi tror nämligen inte att det långsiktigt är nyttigt att andas in luft som passerar filter med mikroskopiskt små glaspartiklar. Inom ventilation talar man ibland om s.k fibermedryckning, något man vill undvika.
Filter bör bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga tillflödet av friskluft. Rekommendationen är att byta en gång per år. Exakt hur ofta beror på utomhusmiljön, vilket innebär tätare byten i innerstadsmiljö än i områden utanför stadskärna och på landsbygd.

Så filtrerar våra standardfilter

Vid leverans av nya Easy-Vent är luftdonet alltid utrustat med Komfortfilter. Det är vårt val av standardfilter, då det fungerar bra också för bostäder i hårt trafikerade miljöer. Komfortfilter är ett s.k finfilter med mycket hög avskiljningsgrad av partiklar som pollen, sporer och andra föroreningar.
I vissa fall kan Easy-Vent vara utrustat med Grundfilter, ett filter med något lägre avskiljningsgrad, men ett fullt tillräckligt alternativ när fastigheten är belägen i områden med liten miljöbelastning. En fördel med Grundfilter är att tryckfallet över filtret är lägre än för Komfortfilter. Det innebär att luftgenomströmningen blir lite större, vilket är något man eftersträvar ibland.
Båda filtren klarar dock att avskilja 100 % av större partiklar som pollen, sporer och föroreningar i fast form. Komfortfilter klarar också att filtrera de fasta partiklarna i avgaser och tobaksrök och därmed de luktämnen som är bundna till dessa. Eventuellt kvarvarande luktämnen helt i gasform filtreras dock inte.

Dessa föroreningar tas bort med våra filter

Trygg filtrering - Acticon

 

Beskrivning av filter

FilterBeskrivning
KomfortfilterEngångsfilter i klass ISO ePM10 65% enligt ISO 16890.
Brandklass F1 enligt DIN 53438.
Vårt standardfilter till Easy-Vent.
Filterbyte: Årligen eller minst vartannat år
GrundfilterFilter i klass ISO Coarse 30% enligt ISO 16890.
Kan dammsugas. För effektivare filtrering bör dock filtret bytas mot nytt.
Brandklass F1 enligt DIN 53438.
Filterbyte: För effektiv filtrering årligen eller minst vartannat år.